System „Jakość Tradycja”, co to takiego?

Krajowy system jakości żywności pn. „Jakość Tradycja” został zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 12 czerwca 2007r. i zaakceptowany niewiele później przez Komisję Europejską. Za certyfikację odpowiada Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego (w skrócie PIPRiL), czyli branżowa organizacja producentów, która działa od 2004 r. Od początku działania organizacja stara się aktywnie rozwijać dziedzinę wytwarzania regionalnych produktów wysokiej jakości i produktów tradycyjnych.

Izba, wspólnie ze Związkiem Województw RP, opracowała na wzór systemów europejskich, pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli tradycyjnej żywności wysokiej jakości, który służy rozpowszechnianiu wiedzy o produktach żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem szczególnie produktów tradycyjnych.

W ramach przedmiotowej inicjatywy możliwe jest korzystanie z mechanizmów wsparcia uczestnictwa w systemie i promocji produktów regionalnych oraz tradycyjnych na podobnych zasadach, jak dla produktów zarejestrowanych w unijnym systemie jakości żywności regionalnej i tradycyjnej.

Pomysłodawcy przedsięwzięcia wspierają wyłącznie artykuły wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru i posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych produktów, należących do tej samej kategorii. Wytwórcy obowiązkowo deklarują zaś zachowanie wyższych standardów produkcyjnych.

Przy weryfikacji jakości ściśle przestrzegany jest Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a wcześniej zatwierdzony przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Znak Jakość Tradycja jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym (pod nr Z-307821) i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.

Producenci, używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja”, godzą się poddawać swoje produkty surowym kontrolą jakości, celem zagwarantowania stosowania metody wytwarzania zgodnej z metodą deklarowaną we wniosku. Wyboru jednostki kontrolnej dokonują sami producenci, a koszty kontroli ponoszą uprawnieni do korzystania ze Znaku. Te kontrole nie mają nic wspólnego z kontrolą urzędową, gwarantującą bezpieczeństwo żywności dokonywaną przez odpowiednie służby weterynaryjne lub sanitarne.

Do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy krajowi i zagraniczni, a jedynym kryterium akcesu jest jakość. Producenci, używając znaku, są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu.

Za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie produkty, które posiadają co najmniej pięćdziesięcioletni rodowód, co przekłada się mniej więcej na dwa pokolenia. Za tradycyjne uważa się te receptury, które użytkowano przed 1956 rokiem.

Znak przyznawany jest przez Kapitułę Znaku, składającą się z przedstawicieli PIPRiL, delegatów Związku Województw RP oraz niezależnych ekspertów. Formularze wniosków o przyznanie znaku „Jakość Tradycja” można pobrać ze strony internetowej Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, a wypełnione wnioski złożyć w formie elektronicznej i pocztą bezpośrednio do PIPRiL.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj