Radni PiS wzywają do poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa

radni.jpg

Radni PiS na Sesji Rady Miejskiej Wrocławia  zamierzają wystosować apel  „w sprawie poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa”, który będzie przedmiotem obrad podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

Treść apelu

Próba przejęcia kontroli nad mediami publicznymi dokonywana przez aktualne kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego bez podstawy prawnej metodą faktów dokonanych nie licuje z powagą państwa polskiego, ani z powszechnie obowiązującymi zasadami w państwach demokratycznych.

Zmiany zarządów spółek z pominięciem ustawowo do tego upoważnionej Rady Mediów Narodowych, a następnie postawienie tych podmiotów w stan likwidacji wprowadzają chaos i mają destrukcyjny wpływ na te budowane przez dziesięciolecia instytucje.

Działania związane (jak wszystko na to wskazuje) z pozorną likwidacją mediów publicznych będą mogły być skutecznie kwestionowane. Jak wskazują prawnicy likwidacja nie umożliwia wymiany rad nadzorczych, co oznacza, że rady nadzorcze wyznaczone przez kierownictwo MKiDN będą działały bez podstawy prawnej. Umożliwi to kwestionowanie decyzji podejmowanych przez likwidatorów.

Oprócz kwestii prawnych mieliśmy również do czynienia z wyłączeniem sygnału kanałów TVP, w tym ośrodków regionalnych, takich jak TVP Wrocław, co nie miało wcześniej precedensu w wolnej Polsce i kojarzy się z najgorszymi momentami w historii państwa polskiego. Działania te niewątpliwie będą miały bardzo negatywny wpływ na kondycję finansową mediów publicznych.

Rada Miejska Wrocławia zwraca się do Premiera RP z Apelem o poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

UZASADNIENIE

Rada Miejska Wrocławia podejmuje apele na podstawie § 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 załącznika do uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2019 r. poz. 5510).

Sposób działania mediów publicznych oraz kwestie zmian w ich zarządach regulują szczegółowo ustawy. Przepisy w wolnej Polsce były od samego początku projektowane tak, aby bezpośredni wpływ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na media publiczne nie był możliwy. Działanie wbrew temu oraz bez oparcia w przepisach prawa budzi uzasadniony sprzeciw i zasługuje na stanowcze potępienie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj