Bezpieczne przejścia dla zwierząt w obrębie autostrad i dróg szybkiego ruchu

Autostrady i drogi szybkiego ruchu z całą pewnością nie są powodem do radości dla zwierząt żyjących w ich okolicy. Przykładowo autostrada zgodnie z przepisami musi mieć 2 pasy ruchu

w jednym kierunku i dodatkowy pas awaryjny na całej długości. W przeliczeniu wygląda to następująco:

• Jeden pasu ruchu ma 3,5 m szerokości – w jedną stronę są dwa takie pasy.
• Wzdłuż każdego z poboczy biegnie pas awaryjny o szerokości 3 m.
• Po zsumowaniu – autostrada zajmuje około 18 m szerokości.

Właśnie ten pas asfaltu o szerokości około 18 m, biegnąc przez las czy pola, przedziela obszar na pół, stając się niemożliwą do pokonania barierą dla zwierząt.
W Polsce z roku na rok zwiększa się ilość dróg i autostrad, dzięki którym można szybko i bezpiecznie podróżować. Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczy około 8177 km, w tym około 2100 km autostrad i około 6077 km dróg ekspresowych. Stan dróg w naszym kraju bardzo się polepsza, zarówno jeśli chodzi o obszar, jak i jakość dróg. Z tego faktu z całą pewnością są zadowoleni kierowcy i inni podróżujący. Nie ma wątpliwości, że w czasie, kiedy coraz więcej ludzi ma własne samochody, taki rozwój jest nieunikniony i bardzo potrzebny z punktu widzenia rozwoju cywilizacji.

Autostrady powinny być osiatkowane i wyposażone w przejścia dla zwierząt. W innym przypadku spowodują zniszczenie naturalnych ścieżek wędrownych. Może to prowadzić do zaburzenia zachowań zwierząt. Dzikie stworzenia przez lata przemieszczają się tymi samymi korytarzami ekologicznymi. W wielu miejscach po wybudowaniu autostrady znacznie zmniejsza się migracja zwierząt. Aby dzikie stworzenia mogły istnieć, muszą mieć dostęp do odpowiedniej powierzchni, od której wielkości zależy liczba osobników na danym terenie. Fragmentacja środowiska spowodowana powstaniem autostrad przerywa łączność między populacjami i w związku z tym, zwierzęta muszą żyć na małej powierzchni. Niestety niektóre powierzchnie stają się zbyt małe, aby zwierzęta mogły tam normalnie funkcjonować. Na dłuższą metę ograniczenie możliwości wymiany genów stopniowo osłabia naturalną odporność osobników, które powoli wymierają.

Co więcej, jeśli autostrady nie posiadają bezpiecznych przejść, stworzenia często giną pod kołami samochodów, próbując przedostać się na drugą stronę. Rozwiązania służące poprawie losu naszych „braci mniejszych” są niezwykle potrzebne, np. przejścia dla zwierzyny, które trzeba tworzyć podczas budowy dróg. Takie przejście może być położone na powierzchni drogi – pewien odcinek drogi pozostawia się bez ogrodzenia i w tym miejscu nakazuje się zmniejszenie prędkości do 50 km/h oraz umieszcza się elementy odblaskowe, które kierują światła samochodów poza obszar jezdni, ostrzegając w ten sposób zwierzęta. Inną możliwością są górne przejścia w postaci szerokich, obsadzonych roślinnością wiaduktów nad drogą lub dolne – budowane w formie zamaskowanych zielenią tuneli pod drogą. Specjaliści, aby zdecydować, w którym miejscu i jaki rodzaj przejścia zastosować, muszą wykonać analizę tropów zwierząt, a następnie typują miejsca ich migracji. Dodatkowo zalecane jest budowanie ogrodzeń wzdłuż dróg szybkiego ruchu, w celu uniknięcia stworzeń z pojazdami.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło: korytarze.pl/