Młoda patriotka masakruje posłankę PO: reprezentuje Pani ugrupowanie które z patriotyzmem nie ma nic wspólnego