Selektywna zbiórka odpadów i recykling – problemy i korzyści.

Termin „selektywny” według słownika języka polskiego oznacza; obejmujący tylko niektóre elementy jakiejś całości, zatem selektywna zbiórka odpadów to nic innego, jak oddzielenie poszczególnych rodzajów odpadów.

Najlepszym losem potocznie zwanych śmieci nie jest zaleganie na wysypisku śmieci, a znajdowaniu zastosowania dla nich i wtórne wykorzystanie ich. Część odpadów można bezpośrednio zagospodarować, lecz pozostałe należy poddać obróbce, by nadawały się ponownie do użytku. Zatem należy poddać je recyklingowi, czyli procesowi takiego przerobu śmieci, w którym uzyskujemy z nich surowiec do wytwarzania nowych dóbr użytecznych. Zaliczamy tutaj między innymi makulaturę, z której zostanie wytworzony nowy papier, odpady metalowe zostaną przetopione na stal, szkło stanie się surowcem w hutach szkła, a dla butelek i opakowań z tworzyw sztucznych ciągle szuka się nowych zastosowań. Odpady organiczne, czyli np. resztki jedzenia, można poddać kompostowaniu. Jak pokazuje powyższy przykład większość odpadów może zyskać powtórne życie, jednak by to mogło się stać odpady te muszą być odpowiednio posegregowane.

Ogólnie mówiąc, selektywna zbiórka polega na segregowaniu naszych odpadów. Proces ten rozpoczyna się już w naszym domu z każdym wyrzuconym przedmiotem. I to właśnie od nas zależy jak będzie wyglądać Ziemia dla naszych pokoleń, jak będzie wyglądać nasz portfel. Właściwa gospodarka odpadami jest bardzo ważna, jeśli mamy na myśli dobro i ochronę środowiska. Coraz więcej osób segreguje swoje odpady i ku uciesze ekologów wśród społeczeństwa możemy zauważyć znaczne polepszenie świadomości ochrony środowiska poprzez selekcje odpadów i recykling. Bo jak się wnikliwiej zastanowić, okazuje się, że większość śnieci, to tak naprawdę nie są bezwartościowe odpady. Począwszy od szkła, papieru czy plastiku, które można ponownie przetworzyć. A co z innymi produktami, takimi jak metal i biomasa. One również mają szerokie zastosowanie.

Korzyści dla nas ludzi, a również i dla całego środowiska, wynikające z segregowania odpadów są bardzo istotne. Dzięki temu miejsca, w których żyjemy i które nas otaczają będą czyste , lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacji zasobów naturalnych, jak również uzyskanie oszczędności finansowych zbierającego odpady i organizatora zbiórki. Wyróżniamy także nieocenione korzyści ekologiczne. Pierwszą z nich jest to, że znacznie mniej odpadów trafi na składowiska komunalne. Biorąc pod uwagę, że sortując odpady, te szkodliwe dla środowiska również oddzielimy od pozostałych, znacznie zmniejszymy toksyczność odpadów komunalnych trafiających na składowisko. Korzyści wynikających z pozyskania i przetwarzania surowców wtórnych nie trzeba chyba uzasadniać.

Jeden z portali internetowych zauważa również problemy najczęściej występujące przy selektywnej zbiórce, którymi jest zanieczyszczenie surowców wtórnych innego rodzaju odpadami. Mieszkańcy często z niedoinformowania, niezrozumienia lub po prostu lenistwa, wrzucają swoje odpady do nieodpowiednich pojemników. Dlatego niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej edukacji i informacji o celach i metodach zbiórki. Mimo wszystko, konieczne jest w większości przypadków sortowanie wyselekcjonowanych i zebranych surowców w specjalnie do tego celu przeznaczonej sortowni.

https://sciaga.pl/tekst/65794-66-segregacja_odpadow

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ