Alternatywne źródła energii. Sprawdź czym jest energia wody ,słońca oraz geotermia

Rozwój cywilizacyjny w obecnym czasie jest bardzo dynamiczny, a w związku z tym jest ogromne zapotrzebowanie na energię. Niestety, w związku z tym tradycyjne źródła energii są już bardzo mocno wyczerpane. W tym miejscu możemy wymienić głównie paliwa kopalne, czyli węgiel, ropa naftowa oraz gaz ziemny.

W związku z tym zmuszeni jesteśmy znaleźć inne źródła energii, by nie obudzić się z ręką w nocniku, kiedy nie będzie już z czego korzystać. Na szczęście, jest to temat coraz bardziej aktualny i rozwijający się i już teraz możemy korzystać ze źródeł odnawialnych. Źródła odnawialne, to nic innego, jak wszystko to co możemy zyskać z natury, czyli jest to wiatr, słońce, woda, geotermalna, fale, prądy i pływy morskie. Ze wszystkich wymienionych wyżej elementów możemy pozyskać energię. Ale to nie koniec, bo przecież energie możemy również wytwarzać z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także z energii otoczenia (środowiska naturalnego) wykorzystywaną poprzez pompy ciepła. Ważna cechą tych wszystkich możliwości pozyskiwania energii jest to, że są przyjazne środowisku. Ponadto, ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach. Problemem naszych czasów jest również zanieczyszczenie powietrza i smog, którego główną przyczyną jest emisją dwutlenku węgla, dlatego zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii daje szanse na obniżenie emisji szkodliwych gazów, ale także na zwiększenie efektywności energetycznej. Pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł również zwiększy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu.

Energia wody wytwarzana jest w elektrowniach wodnych, które powinny być budowane tam, gdzie występują duże naturalne spadki terenu lub woda został sztucznie spiętrzona. W Polsce pracuje 800 elektrowni wodnych. Większość z nich to małe elektrownie wodne. Wśród dużych instalacji wymienić można zaledwie kilka.

Energia geotermalna pozyskuje ciepło z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej. Opłacalne wydobycie odbywa się do głębokości 4 km w głąb ziemi. Powstawanie złóż geotermalnych odbywa się dzięki obiegowi wody. Jest to najtrudniejszy do pozyskania rodzaj odnawialnego źródła energii.

Energia słoneczna jest możliwa dzięki słońcu, niezawodnym i dostępnym w zasadzie bez ograniczeń. Naukowcy prognozują , że jest to najbardziej przyszłościowa i przyjazna dla środowiska technologia. Energia słoneczna może być bezpośrednim źródłem energii elektrycznej, dzięki zastosowaniu tzw. ogniw fotowoltaicznych. Można ją także wykorzystywać do uzyskiwania energii cieplnej.

Energia wiatru, która jest pozyskiwana w elektrowniach wiatrowych, a uzyskiwana z przemieszczających się mas powietrza. Turbiny wiatrowe mogą być budowane zarówno na lądzie, jak i na wodzie. W Polsce największe zasoby wiatru znajdują się w Tatrach, Karkonoszach i na wybrzeżu Bałtyku. Ale również w Polsce centralnej siła wiatru w około 40% ma prędkość od 10km/h do 60 km/h, czyli nie jest źle. Oczywiście, im wyżej tym wiatr jest silniejszy (wzrasta jego prędkość).

Jednym z celów Unii Europejskiej, a także naszego kraju, w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej jest zwiększenie udziału energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych nośników energii.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.