Przydatność nauczania ochrony środowiska dzieci w przedszkolach

Obecne czasy charakteryzują się pędem ludzkości za dobrami materialnymi, zapominając o tym co tak naprawdę najważniejsze, czyli o miejscu w którym żyjemy, o naszej planecie. Człowiek powinien przestrzegać wszelkich norm społecznych i żyć w zgodzie z przyrodą. Niestety, otaczające nas środowisko stale ulega pogorszeniu, głównie za sprawą nadmiernej działalności człowieka. A przecież jesteśmy od niego uzależnieni, więc powinniśmy traktować ziemię jak swoją matkę, żyć z nią w harmonii i dbać o jej dobro. Ogromnie ważnym problemem ludzkości u progu XXI wieku jest przetrwanie i stworzenie warunków godnego życia dla przyszłych pokoleń, życia w harmonii z naturą i drugim człowiekiem.

Mówi się, że dzieci są przyszłością narodu, również w aspekcie ochrony środowiska, bo właśnie one są również jego przyszłością. Dlatego, powinno się im wpajać co jest dobre, a co sprzeczne z normami etycznymi. Każde dziecko musi wiedzieć, czym grozi nadmierne wytwarzanie spalin- efektem cieplarnianym, który powoduje globalne ocieplenie. Należy propagować dbałość o środowisko już od najmłodszych lat, czyli od przedszkola. Świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.

Dzieci powinny być zapoznawane z podstawowymi wiadomościami na temat zasad ochrony przyrody, z wpływem zanieczyszczenia środowiska na rozwój roślin, ginięciem roślin i zwierząt, kwaśnymi deszczami, czy pożarami w lesie. Najlepiej podczas zabaw badawczych. Do tego celu można wykorzystać atrakcyjne dla nich pomoce naukowe. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystywanie mikroskopów, lup, oraz teleskopów, co wywołuje u dzieci szczególne zaangażowanie emocjonalne i poznawcze w poznawaniu skarbów naszej ziemi. Ponadto można prowadzić takie zajęcia w terenie, dzięki czemu dzieci będą zbliżały się do przyrody, poznawały praktyczną wiedzę, doświadczały emocji, radości i zaspokajały swoją ciekawość. Wiadomość ekologiczną dzieci można przejawić również w ich pracach plastycznych i technicznych z wykorzystaniem nieużytków, a to przyzwyczaja dzieci do segregowania odpadów.

Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością, a zatem podstawowym obowiązkiem człowieka, gdyż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom.

Aktywny kontakt z przyrodą pozwala wykształcić u dziecka właściwy stosunek do wszystkiego co żywe, stopniowo doprowadzając do zrozumienia przez nie stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Dziecko musi zrozumieć, iż stosunek do przyrody jest miarą kultury człowieka, a zdolność do odczuwania piękna natury, odpowiedzialności za postępowanie człowieka w świecie przyrody świadczy o jego bogactwie duchowym.

Podsumowując, można powiedzieć, że edukacja dzieci w tym zakresie jest niezwykle ważna, bo przecież „ czego Jaś się nie nauczy za młodu….”

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.