Poziom świadomości ekologicznej w Polsce

Dawno temu, naukowcy zaczęli się interesować świadomością ekologiczną społeczeństwa naszego kraju. W roku 1983 wykonano pierwsze badania, które pokazały jasno, że społeczeństwo traktuje środowisko naturalne jako wartość, ale nie odczuwa potrzeby działań na jego rzecz. Brak wiedzy na tematy ewentualnych zagrożeń i skutków towarzyszył badanym. Nie zdawali sobie oni sprawy, ani nie mieli takiej świadomości.

Od tamtego czasu zaczęto cyklicznie powtarzać takie badania i uświadamiać ludzi. W 2008 roku powstał nawet raport pod tytułem „Polacy w zwierciadle ekologicznym”, a także inne temu podobne. Obecnie badania społeczeństwa polskiego związane z ochroną środowiska są prowadzone przez Ministerstwo Środowiska. Niestety, jak wynika z dostępnych badań, mimo że świadomość społeczeństwa znacznie wzrosła, jednak stale jest na dość niskim poziomie.

Jednym z ważniejszych problemów naszych czasów, związanych ze środowiskiem i działalnością człowieka, jest globalne ocieplenie. Przecież główną przyczyną tego negatywnego zjawiska jest emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów, wydzielanych między innymi przy spalaniu paliw kopalnianych. Zanieczyszczają one powietrze , powodując przykre skutki w postaci właśnie zjawisko zwane efektem cieplarnianym. Zanieczyszczenia te unoszące się nad miastami, „wiszą” nad nimi, powodując zjawisko smogu. Badania pokazały, że Polacy głównego winowajcę globalnego ocieplenia, upatrują w dużych obiektach energetycznego spalania oraz emisję z transportu samochodowego. Jest to oczywiście prawda, jednak do głównych przyczyn można zaliczyć także gospodarstwa indywidualne, czego polskie społeczeństwo w większości nie dostrzega lub bagatelizuje.

Drugim poważnym problemem ekologicznym w Polsce jest ochrona różnorodności biologicznej przed degradacją. Poprzez dynamiczny rozwój gospodarki, człowiek wciąż zagarnia dla siebie, a następnie zmienia nowe obszary, miasta wciąż się powiększają, budowane są nowe drogi i autostrady. Zabieramy przestrzeń innym organizmom zarówno roślinnym jak i zwierzęcym, przez co skazujemy je na wymieranie, nawet całych populacji, a w konsekwencji i gatunków. Osiągnięcie wysokiego poziomu różnorodności biologicznej jest ważne dla utrzymania zrównoważonego rozwoju w środowisku przyrodniczym.

Choroby cywilizacyjne są spowodowane oderwaniem się człowieka od środowiska. Na szerzenie się ich wpływa stan środowiska naturalnego, a przede wszystkim: skażenia chemiczne, zapylenie, promieniowanie, hałas i wibracje, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, niszczenie terenów zielonych i zanieczyszczenie wód. Tryb życia człowieka ma również wpływ na rozwój tych chorób, a szczególnie: złe nawyki żywieniowe, brak higieny osobistej, szybkie tempo życia, brak odpoczynku, przemęczenie, stres, uzależnienia, brak sportu, praca z urządzeniami elektrycznymi, komputery, telefony komórkowe. I tym aspekcie świadomość społeczeństwa jest bardzo niewielka, wystarczy tylko przystanąć i rozejrzeć się dokoła., aby dostrzec choćby jak ludzie żyją…

Celem edukacji ekologicznej jest uświadamianie Polakom, że jakość życia zależy od stanu środowiska, w którym przyszło nam żyć.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.