Rolnictwo ekologiczne

Podstawą rolnictwa ekologicznego jest używanie składników naturalnych. Nawozy powinny być naturalne, pozyskane w swoim gospodarstwie lub ewentualnie z innych, również ekologicznych. Druga opcja jest potrzebna głównie tym rolnikom, którzy nie posiadają zwierząt a chcą nawozić swoje uprawy. Ostatnią możliwością są gotowe nawozy, jednak muszą one być zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Materiał siewny również musi być ekologiczny.

Płodozmian powinien być tak kierowany, by jak najdłużej gleby pozostawały przykryte roślinnością. Dzięki temu dąży się do zwiększania żyzności gleby. Chwasty są jednymi z głównych wrogów upraw roślin. W tradycyjnym rolnictwie zwykle skuteczną metodą walki z nimi są środki ochrony roślin, które je zwalczają. Środki te działają bardzo dobrze i niszczą chwasty, jednak niestety też nie pozostają bez znaczenia dla innych roślin, bowiem szkodliwe substancje dostają się do nich i są tam magazynowane. Właśnie z tego powodu w gospodarstwie ekologicznym najlepszym rozwiązaniem zwalczającym chwasty są mechaniczne sposoby bez chemicznych środków. Wyjątkiem są środki przebadane pod tym kątem, które są bezpieczne dla roślin pożądanych.

Zwierzęta pełnią w gospodarstwie ekologicznym istotną rolę – usprawniają i jednocześnie zamykają obieg materii. Zwierzęta hodowane w rolnictwie ekologicznym również podlegają specjalnym zasadom, innym niż w tradycyjnych gospodarstwach. Przede wszystkim zwierzęta powinny być właściwie utrzymywane, przez co rozumie się zapewnienie im odpowiedniej powierzchni oraz dostępu do wybiegów i pastwisk. Regułą jest wychów pastwiskowy latem i dostęp do wybiegów zimą, zwierzęta muszą mieć możliwość ruchu na powietrzu. W budynkach inwentarskich należy im zapewnić dostateczną wielkość stanowiska, stały dostęp do wody i pasz, wystarczającą ilość światła i naturalną ściółkę. Traktowanie zwierząt również jest ważne, powinny być hodowane w dobrostanie. Zwierzęta dokupywane muszą pochodzić z chowu w gospodarstwach ekologicznych. Pasze muszą być naturalne i ekologiczne, najlepiej z własnego gospodarstwa. Pasze przemysłowe są niedozwolone w gospodarstwie ekologicznym.

Rolnictwo ekologiczne funkcjonuje w oparciu o zasady, których przestrzeganie przynosi korzyści środowiskowe. Wzrasta także zrozumienie przyczyn degradacji środowiska, jego zanieczyszczenia, wpływu rolnictwa na stan przyrody, a w konsekwencji na życie ludzi. W ekologicznych gospodarstwach obowiązuje ponadto zakaz korzystania z genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjazną środowisku formą zarządzania gospodarstwem.

Na świecie obserwuje się dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego i powierzchni upraw. Dane pokazują, że jeszcze w 1999 roku obszar przezeń wykorzystywany sięgał 11 milionów hektarów i wzrósł niemal pięciokrotnie do roku 2015. Polska również prężnie rozwija się w tym obszarze, obecnie mamy ponad 23 tysiące producentów i ponad 700 przetwórców żywności ekologicznej.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ