Kazimierz Załęski:dowódca oddziałów partyzanckich NSZ i AK, więzień okresu stalinowskiego

Kazimierz Załęski (1919-2009), ps. Bończa. Jerzy Gąsiorowski, Generał Brygady Wojska Polskiego, dowódca oddziałów partyzanckich NSZ i AK, więzień okresu stalinowskiego. Po wojnie był więziony i represjonowany. Pisał wspomnienia.

Zaraz po wojnie, w Kielcach rozpoczął współpracę z organizacją podziemną NIE, został komendantem. Zorganizował kanał przerzutowy na Zachód przez Czechosłowację. Podjął studia w Krakowie w Akademii Górniczo-Hutniczej ale pod fałszywym nazwiskiem. Tam też miał kontakty z WiN. W roku akademickim 1947/48 – jako Jerzy Gąsiorowski – przeniósł się do Poznania. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej.

UB aresztowała go 1949 roku w Warszawie, poddany ciężkiemu śledztwu i skazany na pięć lat więzienia za działalność antykomunistyczną w NSZ. Karę odbywał we Wronkach i w kopalni węgla kamiennego „Jawiszowice”.

Na wolność wyszedł warunkowo w 1953 z nakazem zarejestrowania się. Wyjechał do Wrocławia, kontynuował studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Geologii, gdzie został asystentem ale już pod swoim nazwiskiem. Po uzyskaniu dyplomu w 1956 wyjechał do Kielc, pracował w wyuczonym zawodzie w Stacji Świętokrzyskiej Instytutu Geologicznego. Załęski zatrudniał tam wypuszczanych z więzień żołnierzy podziemia. Był też jak wielu leśnych żołnierzy represjonowany i inwigilowany. Przez wszystkie kolejne lata aktywnie działał w organizacjach kombatanckich i charytatywnych. Zasłużył się stawianiem tablic pamiątkowych i obelisków w regionie piotrkowskim i opoczyńskim, upamiętniających czyn zbrojny żołnierzy AK.

Po przejściu na emeryturę jeszcze więcej zajmował się działalnością społeczną i charytatywną, ukierunkowaną na pomoc i upamiętnianie żołnierzy AK.

Kazimierz Załęski „Bończa” został odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Więźnia Politycznego.

W 2008 został awansowany do stopnia generała brygady. Był honorowym obywatelem Piotrkowa Trybunalskiego, Przysuchy i Żarnowa. „Za pracę z młodzieżą, przy zachowaniu najwyższych wartości płynących z tradycji i historii” otrzymał nagrodę Kongresu Polonii w Szwecji.

Także tytuł Zasłużonego Dla Powiatu Opoczyńskiego, Nagrodę Miasta Kielce (2004) i medal Bene Merenti Civitas Radomiensis.

źródło: www.pgi.gov.pl

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu przez Gminę Wrocław

PODZIEL SIĘ