Jak Prezydent Jacek Sutryk rozwiąże problem z wynagrodzeniem nauczycieli za bezterminowy strajk?

MP

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w związku z zapowiadanym od 8 kwietnia strajkiem nauczycieli zapowiedział, że ich pensje bez względu na długość strajku nie zostaną obniżone.

Jak Gmina poradzi sobie z deklaracją jeszcze nie wiadomo, bowiem zgodnie z Ustawą o sporach zbiorowych, prezydent nie może zapewnić wynagrodzenia. Mówi o tym art. 23. 1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy – z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

Dzisiaj w Biurze Prezydenta zostało złożone zapytanie, bowiem nie wiemy jak Ratusz rozwiąże ten problem mówi Michał Kurczewski, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Podajemy treść

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do Pana wypowiedzi w mediach społecznościowych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli podczas strajku:

„W związku z obawami, że ze względu na strajk obniżone zostaną pensje protestujących nauczycieli chciałbym uspokoić: wszystkie środki przewidziane na wynagrodzenia zostaną wypłacone w całości. Bez względu na to ile potrwa planowany strajk.” (Źródło: twitter.com, 28.03.2019)

W imieniu swoim oraz pozostałych radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości we wrocławskiej Radzie Miasta proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy wszyscy protestujący nauczyciele we Wrocławiu będą mieli wypłacone pełne wynagrodzenie?
  2. Na jakiej podstawie prawnej bazuje Pana wypowiedź dotyczącą wypłaty pełnych wynagrodzeń dla protestujących nauczycieli?
  3. Czy w razie protestu, na przykład pracowników wrocławskiego MPK Sp. z o.o., będą oni mogli liczyć na pełne wynagrodzenie za czas strajku?
  4. Czy Pan Prezydent planuje podnieść w bieżącym roku wynagrodzenia nauczycieli i wnieść pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały podnoszący dodatki nauczycielskie, które są w gestii samorządu? Jeśli tak, to kiedy? O ile?
  5. Jaki plan ma Pan Prezydent względem wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) zatrudnionych we wrocławskiej oświacie? Kiedy i o ile zostaną podwyższone ich pensje?

Z poważaniem

Michał Kurczewski, Radny Rady Miejskiej Wrocławia

PODZIEL SIĘ