Radni przyjęli dzisiaj 5-cio letni „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”

MP

Radni  przyjęli dzisiaj 5-cio letni „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”. Chodzi o zmniejszenie ruchu samochodowego i zwiększenie udziału pieszych i rowerów na wrocławskich ulicach.

W planach Ratusza, do roku 2028 będą kompletne osiedla wyposażone w centra przesiadkowe i wydzielone torowiska. Aby infrastruktura powstała potrzebne będą środki unijne. Przemieszczanie się po Wrocławiu powinno być bezpieczne i szybkie, a rozwój mobilności w mieście musi być przyjazny dla mieszkańców i środowiska, wynika z Planu. Powstaną nowe inwestycje miejskie, min. budowa dróg, poszerzanie istniejących i tworzenie nowych miejsc parkingowych w Centrum i na obrzeżach. Będzie więcej zieleni.

Przez pierwsze pięć lat wszystkie działania będą dotyczyły rozwoju mobilności we Wrocławiu ale też jego otoczeniu.

Mamy być miastem przestrzennie skoordynowanym, z funkcjonalnym systemem w centrach przesiadkowych i koordynacją taryfową, nastawiony na szybkie przemieszczanie się środkami komunikacji zbiorowej i bezpieczny. To są najważniejsze cele, które powinny być zrealizowane do roku 2024.

Zgodnie z Planem, już do roku 2020 ma być do 60% transportu niesamochowego a w roku 2028 70% – patrząc na jakość i tempo rozwoju komunikacji zbiorowej, wydaje się to nierealne, powiedział radny Michał Kurczewski. Nadto, część radnych zauważyła, że zrównoważony plan nie uwzględnia wykorzystania kolei i transportu rzecznego.