Najpierw porządki, potem poszerzone strefy płatnego parkowania. Stanowisko klubu PIS w Radzie Miasta

MP

Wczoraj Rada Miasta przyjęła dwie ważne uchwały dotyczące komunikacji we Wrocławiu i najbliższej okolicy. Wrocław dąży do zrównoważonej mobilności. Jeśli plany powiodą się, to do roku 2020 ma być do 60% transportu niesamochowego a w roku 2028 70%. Mają w tym pomóc poszerzone strefy płatnego parkowania.

Obydwie uchwały zostały wczoraj podjęte. Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawił nam w tej sprawie stanowisko.

Projekt zmiany uchwały Nr XLIX/1437/10 z dnia 22 kwietnia 2010 dotyczący m.in. poszerzenia strefy płatnego parkowania  jest w opinii sporządzanej przez ZDiUM i podpisanej przez prezydenta Wrocławia motywowany m.in.:

– kwestią konieczności uporządkowania przestrzeni publicznej, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa zarówno korzystających z pojazdów, jak i pieszych;

– zwiększeniem preferencji dla korzystania z komunikacji zbiorowej, co stanowić będzie realizację lokalnej polityki transportowej;

– dokument wspomina, iż rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców Wrocławia, zamieszkujących w projektowanych podstrefach.

Wobec argumentu o porządkowaniu przestrzeni publicznej w kontekście parkujących aut należy wziąć pod uwagę sytuację panującą na terenie stref dzisiaj. W wielu miejscach na terenie obecnych stref płatnego parkowania (bezpłatny parking wzdłuż ulic) panuje totalny chaos (np. okolice ulic Benedykta Polaka i Michała Wrocławczyka czy Plac Uniwersytecki). Auta stoją na chodnikach uniemożliwiając pieszym komunikację, nie wspominając już o utrudnieniach dla niepełnosprawnych. Nie ma wymalowanych miejsc postojowych i odpowiednich znaków. Aktualna aktywność Straży Miejskiej, a także inicjatywa ze strony WIM i ZDiUM jest zdecydowania niewystarczająca i nie daje obecnie gwarancji na poprawę sytuacji w kontekście chaosu parkingowego. Dbanie o przestrzeganie prawa oraz komfort i bezpieczeństwo pieszych powinno być egzekwowane niezależnie od tego czy dana ulica ma wyznaczone płatne miejsca parkingowe czy nie. Nie ma żadnych przeszkód, aby już dziś zacząć malować miejsca parkingowe i egzekwować przepisy.

Zwiększenie preferencji dla korzystania z komunikacji zbiorowej, o którym wspomina opinia, jeśli faktycznie dojdzie do skutku, odbędzie się na zasadzie pewnego rodzaju  przymusu. Do korzystania z komunikacji zbiorowej nie powinniśmy przymuszać opłatami za parkowanie auta, tylko powinien być to wybór wynikający z przewagi komunikacji zbiorowej nad transportem indywidualnym. Obecne preferencje mieszkańców Wrocławia są w dużym stopniu racjonalne i wynikają z czasu i komfortu dojazdu własnym autem, który wciąż na wielu trasach ma przewagę. Problemy z klimatyzacją czy niebezpieczne awarie torowisk są wciąż standardem. Planowany, ogromny rozrost płatnej strefy parkowania nie został zrównoważony gwałtowną poprawą jakości i dostępności komunikacji zbiorowej.

Wyznaczenie ulic z płatnymi miejscami parkingowymi przeniesie sporą część samochodów na bezpłatne podwórza, zabierając miejsca tamtejszym mieszkańcom. W takich podwórzach zazwyczaj mamy do czynienia z wieloma wspólnotami mieszkaniowymi oraz ze zróżnicowanym stanem własności,  co uniemożliwia mieszkańcom na przykład łatwe postawienie szlabanu i obronę przed najazdem aut z zewnątrz. Taka sytuacja ma na przykład miejsce na podwórzu Łukasiewicza 14 – Norwida 19 (znajduje się tam m.in. siedziba Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. – Marii Skłodowskiej Curie 63 a), gdzie w związku z postawieniem parkometrów obok, wielu postanowiło przenieść się na bezpłatny parking.

W opinii klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości obecnie powinniśmy poprzestać na obecnych strefach płatnego parkowania i skupić się na uporządkowaniu parkowania już w ramach istniejących stref. Zwiększenie możliwości płatnego postoju z zamiarem zmniejszenia transportu indywidualnego na rzecz zbiorowego, bez znaczącej poprawy jakości i dostępności komunikacji zbiorowej może tworzyć niepotrzebne napięcia społeczne i antagonizować ze sobą mieszkańców. Opinia klubu radnych PiS była negatywna.