Poseł Jędrysek: Projekt ustawy o PAG nie wprowadzi żadnego nowego obciążenia dla górnictwa

Projekt ustawy autorstwa prof. Mariusza Oriona Jędryska o Polskiej Agencji Geologicznej został przyjęty przez rząd w kwietniu. Zanim Sejm skierował go do rozpatrzenia przez komisję ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, projekt był krytykowany przez opozycję.

Jeśli PAG powstanie zgodnie z projektem ustawy, będziemy mieli zagospodarowanie zasobów naturalnych w interesie narodu i społeczeństwa, a nie w interesie korporacji globalnych. Tak jest na północy Europy, gdzie każdy Norweg ma udział w zyskach z eksploatacji złóż.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek uważa, że powołanie Polskiej Agencji Geologicznej to uproszczenie systemu finansowania zadań państwa w zakresie geologii, nadto miałyby być zachowane dotychczasowe struktury kadrowe z nowymi warunkami pracy. Ponadto ustawa nie wprowadzi żadnego nowego obciążenia dla górnictwa, ponieważ dokładnie te same pieniądze z opłaty eksploatacyjnej, które dziś trafiają do NFOŚ, trafią do PAG.

W projekcie ustawy prof. Mariusza Oriona Jędryska chodzi przede wszystkim o odzyskanie surowców przez Polskę. Zapytaliśmy co tak bardzo oponentów uwiera w jej zapisach?

Polska Agencja Geologiczna musi odzyskać władzę nad surowcami polskimi w Polsce, bo Polska jest jednym z najbogatszych krajów jeśli chodzi o surowce, a mamy największe z tym problemy. PAG byłaby agencją wykonawczą rządową, która byłaby gospodarzem zasobów geologicznych państwa. Wykonywałaby analizy na potrzeby rządu dot. zapotrzebowania przyszłego. Ochraniałaby nasze inwestycje za granicą – opisał istotę powołania agencji.

Podkreślił, że przejawem patologii jest nielegalna eksploatacja kruszywa w Polsce.

Niekompetencje rządu PO-PSL naraziły Polskę na spory na arenie międzynarodowej warte miliardy dolarów.  W latach 2010-2015 działanie obecnego systemu doprowadziło do tego, że Skarbowi Państwa wytoczono cztery międzynarodowe arbitraże z nieuzasadnionymi, wielomiliardowymi roszczeniami.

O jakich kosztach mówimy?

Projekt ustawy zakłada się utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń. Szacunkowy koszt roczny zatrudnienia 520 pracowników z uwzględnieniem ZUS wyniesie ok. 46,1 mln zł. Sama struktura PAG będzie oparta na istniejącej strukturze PIG-PIB, a jego pracownicy, którzy wykonują

źródło: biznesalert.pl/ PAP/ sejm.pl

PODZIEL SIĘ