Poseł Jędrysek: bursztyn jest ważnym elementem implikującym popyt i podaż surowców

Bursztyn albo starosłowiańska nazwa jantar jest zastygłą żywicą drzew iglastych. Zasoby Polski w złoża bursztynu są duże. Największe znajdują się na Pomorzu i w województwie lubelskim. Bogate pokłady surowca mają nasi wschodni i zachodni sąsiedzi. Bursztynnicy pozyskują surowiec na giełdach, skupują z Chin, od rodzimych “zbieraczy”, przemytników i nielegalnych wydobywców.

Według Państwowej Służby Geologicznej polskie zasoby bilansowe bursztynu wynoszą 1 326,41 ton, jednak nie potrafimy go wydobywać na skale przemysłową. W 2018 roku pozyskano 424.49 kg legalnego “złota Bałtyku” z województw: pomorskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego. Oblicza się, że na naszym rynku pojawia się ok. 6 ton bursztynu zbieranego na plażach a 4 tony z nielegalnych eksploatacji na lądzie. Handlarze przemycają go z Białorusi, Rosji i Ukrainy, np. w zeszłym roku służby celne przechwyciły 1 236 kg surowca.

Nielegalne wydobycie polega na wpompowaniu wężami strażackimi wody do studni hydraulicznych w ziemi i wypłukiwaniu bursztynu. Straty w środowisku są nie do odrobienia, bowiem dołów nikt nie zasypuje. System korzenny jest naruszony i drzewa wkrótce usychają. Poza tym, głębokie doły są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Resort prof. Jędryska opracował zespół wytycznych działań dla obniżenia ryzyka podaży surowców na potrzeby gospodarcze i społeczne. Dzięki Polityce Surowcowej Państwa (PSP) rozwijają się gałęzie technologiczne, rzemieślnicze i …mody, która jest ważnym elementem implikującym popyt i podaż surowców.

To jest cel, mówi Poseł Mariusz Orion Jędrysek:

Każde działanie musi być kierowane w interesie państwa, żeby państwo miało małe ryzyko podaży. Jak obniżymy ryzyko, to pozostaje pewna nadwyżka finansowa, która jest do podziału pomiędzy państwo, społeczeństwo, inwestora. Czyli rozwija się gospodarka. Dzisiaj nie ma praktycznie żadnego podmiotu gospodarki, gdzie nie byłoby potrzeba przemysłu surowcowego. Bo coś, z czegoś trzeba robić.

Zmiany prawne są konieczne, bursztyn powinien być traktowany tak samo jak pozostałe kopaliny, bo to jest ważne z punktu widzenia gospodarki i pozycji geopolitycznej.

Głównym problemem jest fakt, że tylko niewielki procent będącego w obrocie rynkowym bursztynu jest pozyskiwany legalnie. Uznany za kopalinę będzie inna wysokość opłaty eksploatacyjnej.

Ustalenie właściwej opłaty gruntownych analiz, jest ważne przede wszystkim z uwagi na zróżnicowanie cen zbytu bursztynu bałtyckiego. Ma to ogromne znaczenie dla Skarbu Państwa i przedsiębiorców-bursztynników.

Na rynku jest nawet 10 ton bursztynu niewiadomego pochodzenia. Zwykłe zbieractwo nie jest karane, natomiast zorganizowane wydobycie tak, mówi były Główny Geolog Kraju.

Jeśli zmienimy zadania służby geologicznej, proces koncesyjny będzie uproszczony, zatem jego wydanie szybsze. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko zmiany, wtedy Państwowa Agencja Geologiczna będzie skutecznym narzędziem w walce z nielegalnym wydobyciem.

źródło: wdolnymslasku.com /geoportal.pgi.gov.pl

PODZIEL SIĘ