Polska będzie korzystać z zasobów oceanicznych ? Poseł Jędrysek: podpisano na 15 lat kontrakt poszukiwawczy

Polityka Surowcowa Państwa to raport opracowany przez zespół byłego geologa i wiceministra środowiska prof. Mariusza Oriona Jędryska. Zawarto w nim bilans zasobów złóż kopalin, stan zagospodarowania i wielkość wydobycia. Wniosek jest jeden, zasoby własne będą musiały być uzupełniane. Alternatywą są dna morskie i oceaniczne.

Złoża metali i surowce energetyczne pozyskuje się z ziemi i den oceanów. Polska, podobnie jak inne kraje, będzie korzystać z zasobów oceanicznych. Jakościowo są znacznie lepsze od tych, które wydobywa KGHM. 15-letnia umowa agendą ONZ-owską na rozpoznanie złóż na ryfcie śródatlantyckim została podpisana już rok temu. Teraz trwają przygotowania do pierwszej ekspedycji. Jeśli misja się powiedzie, koncesje możemy przedłużać o kolejne 5,10 i więcej lat.

Zdaniem prof. Jędryska w dnie morskim najwięcej jest rud metali a ich wydobycie jest możliwe przez wprowadzenie rury w dno morskie.

Dzisiaj mamy trzy rodzaje metali, to są duże złoża ale są upstrzone na ogromnym obszarze. Najwcześniej odkryte konkrecje polimetaliczne, z potężnymi zawartościami manganu, miedzi, niklu, wanadu. Kolejne złoża, to siarczki polimetaliczne, czyli miedź, srebro, złoto, platyna i pierwiastki ziem rzadkich, w tym kobalt, który jest pierwiastkiem krytycznym a potrzebny jest w elektromobilności – i tutaj mamy swój udział. Polska podpisała z Organizacją Dna Morskiego – na 15 lat – kontrakt poszukiwawczy. Trzecim, najmniej rozpoznanym złożem, są złoża żelazu z zawartością kobaltu.

PODZIEL SIĘ