Taryfa G11 – dla kogo i kiedy warto ją wybrać?


Taryfa energii elektrycznej to zgodnie z definicją plan cenowy oferowany klientom przez sprzedawców. Dzięki różnorodności taryf energetycznych każdy odbiorca może dostosować ofertę do własnych, indywidualnych potrzeb, ograniczając w ten sposób koszty korzystania z energii elektrycznej. Największą popularnością wśród Polaków cieszy się taryfa G11, z której korzysta około 10 milionów klientów. Warto wiedzieć, że w skład taryfy G11 wchodzi nie tylko opłata za energię elektryczną, ale również inne opłaty. Zaliczyć do nich należy opłatę abonamentową naliczaną każdego miesiąca, a także koszty dystrybucji prądu. Wśród kosztów dystrybucji prądu wyróżnia się składnik stały i zmienny stawki sieciowej, stawkę jakościową za korzystanie krajowego systemu elektroenergetycznego, a także stawkę za kontrolę i odczyt urządzeń pomiarowych. W związku z tym, że wysokość poszczególnych opłat może być inna u różnych operatorów, przy porównywaniu taryf G11 należy brać pod uwagę wszystkie składowe.

Najważniejsze cechy taryfy G11

Cechą charakterystyczną taryfy G11 jest jej prostota oraz uniwersalność. Oznacza to, że cena energii elektrycznej we wszystkie godziny i dni tygodnia jest niezmienna. Jedna strefa czasowa i jedna stawka za kilowatogodzinę sprawiają, że klienci korzystający z tego planu taryfowego mogą korzystać z urządzeń elektrycznych w dowolnie wybranym przez siebie momencie. W przypadku taryf, w których występuje podział na droższą energię w dzień i tańszą w nocy, wskazane jest uruchamianie prądożernych sprzętów, kiedy cena za kilowatogodzinę spada. Dzięki temu można uzyskać wydatne oszczędności. Warto wiedzieć, że oznaczenie G11 nie jest zlepkiem przypadkowych liter i cyfr. Pierwsza litera oznacza rodzaj odbiorcy, do którego kierowany jest plan taryfowy, drugi znak mówi o tzw. mocy umownej, natomiast trzeci znak informuje o ilości występujących stref czasowych. Niekiedy występować może także czwarty symbol odnoszący się do sposobu rozliczania stref czasowych.

Kto może i powinien korzystać z taryfy G11?

Zgodnie z powyższym symbol G11 oznacza taryfę skierowaną przede wszystkim dla klientów indywidualnych. Do tej grupy odbiorców zaliczyć należy przede wszystkim gospodarstwa domowe wraz z garażami oraz pomieszczeniami gospodarczymi związanymi z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Taryfę G11 stosuje się również w przypadku lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, takich jak akademiki, internaty, plebanie, domy opieki społecznej, domy dziecka, hotele robotnicze, a także jednostki penitencjarne i wojskowe. Ten plan taryfowy skierowany jest też do użytkowników domków letniskowych, altan oraz mieszkań rotacyjnych. Taryfa G11 stosowana jest również do zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, węzłów cieplnych oraz hydroforni, znajdujących się w administracji domów mieszkalnych. W związku z tym, że w planie taryfowym G11 występują ograniczenia mocy umownej do 40 kW, nie zaleca się stosowania go przez klientów indywidualnych, którzy wykorzystują energię elektryczną do celów grzewczych. W przypadku pozostałych odbiorców moc umowna na poziomie 40 kw jest całkowicie wystarczająca i w pełni zaspokajająca potrzeby. Chociaż taryfa G11 skierowana jest przede wszystkim do klientów indywidualnych, niekiedy korzystać z niej mogą również firmy. Dotyczy to jednak szczególnych sytuacji, gdy przykładowo w budynku mieszkalnym jest zarejestrowana działalność gospodarcza, lecz nie są w nim przyjmowani klienci i prowadzone żadne rozliczenia z nimi.

 

PODZIEL SIĘ