Reforma prof. Jędryska uratuje polskie surowce. NIK: potrzeba natychmiastowych zmian w zakresie ochrony polskich złóż

Jak oceniła w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli – potrzeba natychmiastowych zmian w zakresie ochrony polskich złóż:

– Polska, choć jest liczącym się na świecie producentem miedzi oraz srebra i krajem zasobnym w złoża surowców metalicznych, chemicznych, skalnych oraz surowców energetycznych, od lat nie ma jasno określonej polityki surowcowej państwa. Rzetelne prace nad tym dokumentem na dobre ruszyły dopiero w 2016 roku – zauważyła NIK.

Czytaj:  Poseł Jędrysek: Nie ma przemysłu bez surowców. Polskie zasoby naturalne to gigantyczny majątek

Nowa polityka surowcowa państwa, której inicjatorem i koordynatorem jest poseł Mariusz Orion Jędrysek ochroni Polskie złoża. Dokument jest już gotowy.

Polityka Surowcowa Państwa (PSP) będzie wspierać budowę silnego kraju i przyczyni się do rozwoju w Polsce nowych technologii, obniżając ryzyka inwestycyjne z poszanowaniem ochrony środowiska. Państwo powinno mieć udział w zysku inwestora poprzez system podatkowy, dopiero gdy inwestor osiąga zyski. Wszelkie wydatki inwestora zanim osiągnie zyski stanowią barierę i go zniechęcają – zapowiada prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek zaznaczył, że podjęto już działania w celu naprawienia sytuacji w zakresie zasobów.

– W tej chwili mamy  duże zmiany prawa geologicznego i górniczego. Jedna: pakiet gospodarczy zachęcający inwestorów, obniżający ryzyko inwestycyjne i wprowadzający rozwój polskiego know-how w tym zakresie, czyli wiedzy. Z drugiej strony: powołanie ustawowe Polskiej Agencji Geologicznej, czyli nie nowego organu, ale wydzielenie jej z Państwowego Instytutu Geologicznego, który będzie oczywiście nadal jednostką naukową (…). Agencja będzie prowadziła wyłącznie działania nienaukowe, a służebne względem państwa – wskazał  prof. Mariusz Orion Jędrysek

Konsultacje społeczne projektu zakończyły się w ubiegłym roku. Podczas nich omawiano: zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne, pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi, pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja, pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpracę międzynarodową, uwarunkowania prawne polityki surowcowej państwa, upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych. A także ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania projektu, ryzyko i planowanie inwestycji oraz usprawnienie systemu podatków i danin.

Czytaj: Poseł Jędrysek: POLSKA POLITYKA SUROWCOWA UJRZAŁA ŚWIATŁO DZIENNE

 

PODZIEL SIĘ