Poseł Jędrysek: to koniec złodziei bursztynów. Reforma uderzy w mafie

www.mos.gov.pl/

Profesor Mariusz Orion Jędrysek – parlamentarzysta z Dolnego Śląska zapowiada ukrócenie działań mafii bursztynowych. Resort i Krajowa Administracja Skarbowa opracowały wspólną strategię przeciwko przemytnikom i grupom zajmującym się nielegalnym wydobyciem. – Bursztyn to nasza duma narodowa i nie może kojarzyć się z degradacją środowiska – mówi nam prof. Mariusz Jędrysek.

Ministerstwo Środowiska i KAS podpisały porozumienie o wspólnym zwalczaniu nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem, kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi, a także meteorytami. Jeśli jednak kamienie po prostu znajdziemy – możemy spać spokojnie – zbieractwo jest w Polsce legalne – podkreśla resort.

Przypomnijmy, że w 2015 r. celnicy skonfiskowali łącznie ok. 1,664 kg bursztynu, rok później było to już ok. 7,485 kg. A według obliczeń Ministerstwa Środowiska, jedynie ok. 0,6 ton bursztynu, z ok. 10 ton znajdujących się rocznie w obrocie, jest pozyskiwane legalnie.

Zdaniem wiceministra Mariusza Oriona Jędryska nielegalne wydobycie bursztynu wiąże się z degradacją środowiska oraz pomniejszonymi wpływami do budżetu państwa. Problemem jest też przemycanie bursztynu do Polski – szczególnie z Ukrainy i Obwodu Kaliningradzkiego. Dodajmy, że Współpraca KAS i MŚ zakłada wymianę informacji, wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy ministerstwami oraz podległymi im podmiotami. 

Musimy temu przeciwdziałać. Służby celno-skarbowe otrzymają wsparcie w zakresie specjalistycznych szkoleń z zakresu geologii, a Krajowa Administracja Skarbowa podzieli się doświadczeniem w metodologii i wynikami przeprowadzania kontroli – mówi nam prof. Mariusz Jędrysek i dodaje, że to właśnie bursztyn jest naszą dumą narodową dlatego nie może kojarzyć się z degradacją środowiska czy przemytnictwem.

Wiceminister podkreśla, że w wypadku ujawnienia nielegalnej eksploatacji bursztynu, organy administracji skarbowej zostaną powiadomione przez Okręgowy Urząd Górniczy lub powiatowego albo wojewódzkiego geologa.

Zgodnie z zapowiedziami oprócz bursztynu, kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne, a także meteoryty, które zostaną zabrane przemytnikom, przejdą na własność skarbu państwa.

Porozumienie resortu środowiska z ministerstwem finansów przewiduje również powołanie Komisji Kwalifikacyjnej czyli organu doradczego, który będzie przedstawiał rekomendacje podmiotu uprawnionego do ich przechowywania. Cenne okazy będą dzięki temu trafiać do np. muzeów czy instytucji kultury.

Jak zaznacza wiceminister Mariusz Orion Jędrysek, taka komisja przy głównym Geologu Kraju działała już w latach 2006-2007.

Podczas wakacji nad morzem, nie musimy się jednak obawiać, że popełnimy przestępstwo, jeśli zachowamy znaleziony na plaży bursztyn. Resort środowiska nie ma nic przeciwko temu. – To legalne – podkreśla Mariusz Orion Jędrysek i dodaje, że to wydobywanie bursztynu musi być oparte na koncesji geologicznej. A z tym wiąże się np. płacenia podatków i konieczność wykonania rekultywacji, której brak w wypadku nielegalnego kopania pozostawia zdegradowane gleby i zanieczyszczone wody podziemne.

PODZIEL SIĘ