Poseł Jędrysek: Zgoda społeczna jest ostatecznym celem. Nowa polityka surowcowa państwa będzie wspierała kształcenie geologiczne

Jak przekonać lokalne społeczności do inwestycji górniczych, jakie są problemy i perspektywy edukacji w zakresie nauk o Ziemi? O tym dyskutowano podczas konsultacji społecznych projektu nowej polityki surowcowej państwa. Reforma coraz bliżej!

Zgoda społeczna jest ostatecznym celem, który osiągnąć można poprzez odpowiednią edukację społeczeństwa. Niezbędne jest prowadzenie szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych z wiedzy o surowcach mineralnych zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia, szczególnie w dobie powszechnej cyfryzacji. Chcąc wytłumaczyć młodemu człowiekowi, skąd biorą się podstawowe surowce zaspokajające jego potrzeby, musimy wskazywać dosadne przykłady – tłumaczył prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Nowa polityka surowcowa państwa będzie wspierała kształcenie geologiczne już na poziomie szkolnym poprzez przygotowanie opracowań monograficznych oraz uruchamianie lub rozwijanie istniejących ośrodków edukacji geologicznej. Wiąże się to także z zapewnieniem wykwalifikowanej kadry geologów dla realizacji zadań polityki surowcowej.

PODZIEL SIĘ