Poseł Jędrysek: Nowa polityka surowcowa państwa zadba o środowisko

Zasoby surowców, które wydobywamy z Ziemi są ograniczonym zasobem dlatego coraz częściej zwraca się uwagę na surowce pozyskiwane ze źródeł wtórnych, najczęściej ze źródeł antropogenicznych (odpadów). Z punktu widzenia ochrony środowiska gospodarowanie odpadami jest bardzo ważnym elementem, który został ujęty przez Komisję Europejską. Przyjęła ona plan działań dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

– Ważnym celem polityki surowcowej państwa jest pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat surowców mineralnych z odpadów oraz wzmacnianie rynku surowców wtórnych wytworzonych na bazie surowców mineralnych z odpadów. Stanowi to jeden z czynników stymulujących rozwój gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Istotne jest także dążenie do poprawienia efektywności technologii wykorzystywanych w procesach przemysłowych – mówi prof. Mariusz Orion Jędrysek, który zaznacza również, że obecnie w Polsce brakuje narzędzi do zarządzania tymi zagadnieniami, stąd potrzeba powołania Polskiej Agencji Geologicznej, która zajęła by się m. in. sprawami rekultywacji (przywróceniu wartości przyrodniczych terenów poprzemysłowych) i remediacji (oczyszczanie gleb z substancji szkodliwych po przemyśle).

Dodajmy, że GOZ jest również elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 oraz polityki surowcowej państwa. W Polsce przygotowywany jest również dokument „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Chodzi o stworzenie odpowiednich ram prawnych dla GOZ.