Polska Agencja Geologiczna uderzy w mafie węglowe i bursztynowe

Przemasban, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Projekt Polityki Surowcowej Państwa, który powstał z inicjatywy i autorstwa Posła Mariusza Oriona Jędryska zakłada stworzenie Polskiej Agencji Geologicznej – pierwszego w naszym kraju strażnika złóż.

– Chcąc skutecznie wdrażać przyszłą Politykę Surowcową Państwa niezbędne będzie powstanie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). Będzie ona jasnym zarządcą geologiczno-surowcowym, którego do tej pory brakuje. Agencja zabezpieczy także dostęp do kluczowych dla kraju złóż – podkreśla prof. Mariusz Orion Jędrysek. Przygotowany projekt ustawy o powstaniu w pełni profesjonalnej Polskiej Agencji Geologicznej zakłada, iż PAG wykonywać będzie zadania państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej, co zakończy wykonywanie tych zadań przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Polska Agencja Geologiczna będzie odpowiadała za sprawne prowadzenie polityki surowcowej. Dzięki powstaniu nowego podmiotu obniży się ryzyko inwestycyjne ze względu na możliwość zawierania spółek z przedsiębiorstwami inwestującymi w wydobycie surowców – zaznacza prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Profesor podkreśla, że Agencję trzeba powołać w trybie. Nie tylko byłaby gospodarzem zasobów geologicznych państwa, ale także wykonywałaby analizy na potrzeby rządu dotyczące zapotrzebowania przyszłego.

– Ochraniałaby nasze inwestycje za granicą – zauważa prof. Mariusz Orion Jędrysek.. – Przejawem patologii jest nielegalna eksploatacja kruszywa w Polsce. Nie ma ani jednej koncesji na lądowe wydobycie bursztynu, a mamy przecież ok. 10 ton. Nielegalne pozyskiwanie bardzo niszczy środowisko – zaznaczył.

To, co dla nas jest istotne: musimy zapewnić wzrost gospodarczy w oparciu o surowce, to jest cel ważny. Utworzyć ku temu narzędzia i racjonalnie gospodarować zasobami –zapowiada prof. Mariusz Orion Jędrysek.