Jakość powietrza w polskich miastach: Kraków

W Polsce istnieje obowiązek ostrzegania o podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, gdy wartość stężenia dobowego dla cząstek PM10 wynosi 200 μg/m3 – jest to tzw. poziom informowania. Oznacza to, że w naszym kraju obowiązek informowania występuje dopiero po 4-krotnym przekroczeniu normy określonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). [alarmsmogowy.pl]

Kraków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce, położonym w południowej części kraju, nad Wisłą. Jednocześnie jest jednym z najstarszych miast Polski. Uznawany za stolicę historycznej Małopolski. W Krakowie znajdują się 43 parki, które łącznie zajmują około 397 ha, co stanowi nieco ponad 1% całkowitej powierzchni miasta.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, Kraków został sklasyfikowany jako jedenaste najbardziej zanieczyszczone miasto Unii Europejskiej, co czyni je jednym z najbardziej skażonych miast. Główną przyczyną tego stanu jest jego położenie geograficzne, w niecce Wisły. Wygląda to tak, że miasto położone jest pomiędzy wzniesieniami terenu aż z trzech stron, przez które wentylacja jest mocno utrudniona. Mówiąc inaczej, ruch powietrza w mieście jest minimalny. Zabudowanie kanałów przewietrzania, czyli pasów zieleni i wolnej przestrzeni pozwalającej na swobodny przepływ powietrza oraz duża liczba dni bezwietrznych również nie są bez znaczenia w temacie zanieczyszczeń powietrza w omawianym regionie. Spowodowało to zmniejszenie naturalnego nawiewania świeżego powietrza i wywiewania zanieczyszczeń poza obręb aglomeracji.  Głównymi związkami zanieczyszczające krakowskie powietrze są pyły PM10 i PM2,5 oraz toksyczny benzo(a)pirenem, co skutkuje zmniejszeniem przejrzystości powietrza w mieście. Piece, tzw. „kopciuchy”, przemysł lokalny oraz samochody są głównymi sprawcami takiego stanu rzeczy.

Do Krakowa napływają także trujące pyły z przyległych miejscowości, które również w znacznym stopniu wpływają, na jakość powietrza. Jedna z firm, zajmujących się tym tematem sporządziła raport najbardziej zakorkowanych miast na świecie. Według danych z 2016 Kraków znajduje się na 5 pozycji pomiędzy polskimi miastami (za Łodzią, Warszawą, Lublinem i Wrocławiem). Natomiast wśród miast europejskich zajmuje 19 miejsce. Dużym problemem jest również wciąż przybywająca liczba samochodów w mieście. Tendencja ta jest stale rosnąca. Ponadto GUS podaje, że w Polsce największą grupę stanowią samochody 16 – 20 letnie. Jak wiadomo, nowsze samochody będą spełniać bardziej restrykcyjne normy emisji spalin, co spowoduje produkcje mniejszej ilości zanieczyszczeń. Podsumowując,  niestety można wymienić trzy czynniki:  zakorkowanie miasta, duża sumaryczna liczba samochodów oraz spory wiek aut, które w połączeniu tworzą zabójcze trio dla krakowskiego powietrza. Według Krakowskiego Alarmu Smogowego – wdychana przez Krakowian ilość substancji toksycznych w ciągu roku jest taka sama, jak w przypadku wypalenia około 2500 papierosów. Dane wskazują, że z powodu smogu każdego roku ginie w Krakowie przedwcześnie około 400 osób.

żródło: /smogwawelski.org/

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

PODZIEL SIĘ