Jakość powietrza polskich miast na Dolnym Śląsku – Legnica


Jak powszechnie wiadomo jedną z głównych przyczyn smogu jest transport i ogromna ilość samochodów jeżdżących po ulicach. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Legnicy na 1000 mieszkańców przypada 495 samochodów osobowych i ta liczba wciąż rośnie. Z każdym rokiem rejestrowanych jest coraz więcej aut, tym samym liczba pojazdów przypadających na jednego mieszkańca należy w Legnicy do najwyższych w Polsce.

Legnica to nieduże miasto o powierzchni 56 km2, dlatego władze postanowiły zainwestować w rowery. Umożliwi to wspieranie walki o czyste powietrze, a jednocześnie zachęcenie mieszkańców do korzystania z alternatywnej, w stosunku do samochodów, formy transportu. Przekonywać do poruszania się rowerami ma bonifikata w postaci darmowych pierwszych 15 minut jazdy. W tym czasie można przejechać z jednego końca miasta do centrum. Dzięki temu nawet 60 proc. przejazdów może się odbywać za darmo – taki cel przyświecał tworzeniu alternatywnej formy transportu.

Legnica może się pochwalić statusem najcieplejszego miasta w kraju. Zjawisko to przekłada się korzystnie na środowisko, ponieważ dzięki temu okres wegetacyjny trwa tam najdłużej w Polsce, nawet do 225 dni w roku. Mimo że ciepły klimat sprzyja roślinności, pogoda niejednokrotnie potrafi przyczynić się do złego stanu powietrza. Może to być spowodowane m.in. przez mgłę, brak wiatru i dużą wilgotność. Zimą do złej jakości powietrza przyczyniają się także sami mieszkańcy, którzy spalają odpady komunalne, butelki, tworzywa sztuczne, a nawet gumy od starych butów czy ubrania. Dym wydobywający się z kominów podczas spalania takich produktów jest wyjątkowo niebezpieczny i zawiera wiele toksycznych substancji.

Rozwiązaniem mającym poprawić obecną sytuację są dopłaty do wymiany pieców. To przedsięwzięcie ma na celu ograniczanie niskiej emisji poprzez wyeliminowanie indywidualnych kotłowni i pieców węglowych oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej. Oprócz pomocy mieszkańcom w wymianie niedostosowanych urządzeń, w życie weszły również zakazy, a łamanie przepisów wiąże się z nakładaniem mandatów.

Jak podaje portal 24legnica.pl, dużym problemem Legnicy jest arsen. Jego średnioroczne stężenie wynosiło nawet 290 proc właściwego poziomu. Ten związek jest tak niebezpieczny ze względu na silne właściwości toksyczne i kancerogenne, że jego stężenie należy ograniczać wszelkimi środkami. Źródła skażenia asrenem można upatrywać w należącej do KGHM-u Hucie Miedzi “Legnica”. Okazuje się jednak, że wysoki poziom arsenu występuję nie tylko w Legnicy, ale także w całej Polsce. Z obserwacji wynika, że przeciętny poziom tego metalu w Polsce jest największy w Europie, blisko 3-krotnie wyższy niż w Niemczech i Belgii oraz 6-krotnie wyższy niż w Wielkiej Brytanii.

Natomiast pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny i furany. Jego wdychanie może powodować lub pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawały serca, arytmie, nowotwory, a w konsekwencji może być przyczyną przedwczesnej śmierci.

Materiał powstał d zięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło: 24legnica.pl/

PODZIEL SIĘ