Jakość powietrza polskich miast na Dolnym Śląsku – Świdnica

W Polsce istnieje obowiązek ostrzegania o podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu, gdy wartość stężenia dobowego dla cząstek PM10 wynosi 200 μg/m3 – jest to tzw. poziom informowania. Oznacza to, że w naszym kraju obowiązek informowania występuje dopiero po 4-krotnym przekroczeniu normy określonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). [alarmsmogowy.pl] 

Świdnica leży na Przedgórzu Sudeckim, nad rzeką Bystrzycą, na skraju Sudetów oraz Gór Wałbrzyskich, na wysokości od 225 do 265,9 m n.p.m. Świdnica zajmuje obszar 21,76 km², z czego użytki rolne to 41%, natomiast użytki leśne to 1%. Wynika z tego, że jest tam stosunkowo dużo zieleni w ogólnej powierzchni tego miejsca. Miasto to jest obecnie ośrodkiem przemysłowym, w którym jest prężnie rozwinięty przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, maszynowy oraz spożywczy. Ponadto, od wielu lat odbywa się tam rajd samochodowy cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, obecnie nazywany Rajdem Świdnickim Krause. Trasa z Wrocławia do Świdnicy to ok 65 km.

Na portalu naszemiasto.pl jeden z tematów rozpoczyna się w następując sposób; „..Niestety wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego wraca temat smogu. Dzisiejszy poranek w Świdnicy to stężenia groźnego dla zdrowia i życia pyłu PM 10 przekroczone o blisko 400 procent!” Podobnie jak w wielu innych miastach w naszym kraju, początek zimy i mroźnych dni jest początkiem złego stanu powietrza.  Wtedy to przypadają najgorsze wartości, jeśli chodzi o stężenia niebezpiecznych substancji, którymi oddychamy. Powodem tego stanu rzeczy są przydomowe, nieefektywne kotły węglowe, które emitują ogromne ilości trujących substancji.  Do najbardziej popularnych i najgorszych zarazem, tego typu palenisk można zaliczyć piece kaflowe oraz kotły c. o. węglowo – koksowych.  Substancje produkowane przez te piece pozostają zwykle na wysokości do około 40 metrów nad ziemią. Na tej wysokości unoszą się także spaliny samochodowe. Świdnica położona jest korzystnie na przebiegu ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym. Niestety, w związku z tym mniej korzystne ma to znaczenie dla środowiska, bowiem im więcej samochodów przejeżdżających przez miasto bądź w pobliżu, tym większa ilość spalin jest produkowana.

Świdnica za pośrednictwem działań urzędu miasta i prezydenta walczy ze smogiem, poprzez różne programy, takie jak: dotację dla mieszkańców na zmianę systemu ogrzewania,  wymianę taboru MPK – nowoczesne i bardziej ekologiczne autobusy, rozbudowę ścieżek rowerowych, termomodernizację obiektów publicznych, rewitalizację terenów zielonych, a także program KAWKA (wymiana węglowych źródeł ciepła na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej). Miasto przeprowadziło inwentaryzacje, z której wynika, że wciąż ponad 3600 gospodarstw domowych ogrzewanych jest przez kotły oraz piece kaflowe na węgiel. Wszystkie te elementy to efekt pozyskanych przez miasto znaczących środków krajowych i unijnych w ostatnich latach. Ponadto, dużą wagę przykłada się do tak zwanych działań miękkich, a zwłaszcza edukacji mieszkańców.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ