Jakość powietrza polskich miast na Dolnym Śląsku – Kłodzko


W ostatnich latach z powodu zanieczyszczenia środowiska, jakość powietrza w naszym kraju nadal się pogarsza. Częściej występuje pogoda sprzyjająca smogowi, co ma ogromny wpływ na globalne ocieplenie i życie ludzi. Okazuje się, że ​​jakość środowiska pogarsza się wraz ze wzrostem gospodarczym, co w dużej mierze dotyczy prężnie rozwijającej się infrastruktury drogowej i ciągle rosnącej liczby samochodów.

Niewielkie Kłodzko jest węzłem komunikacyjnym dla miejscowości leżących w tym powiecie, mimo to jest jednym z najczystszych miast Dolnego Śląska, dzięki korzystnemu ukształtowaniu terenu i przyrodniczym zaletom Ziemi Kłodzkiej. Według urządzenia monitorującego stan powietrza, znajdującego się w stacji Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, poziomy godzinne rzadko przekraczają stany informacyjne dla pyłów PM10 czy PM2,5. Średnioroczne stężenie dobowe wynosi 33,2 ng/m3, podczas gdy norma, do której dążą państwa Unii Europejskiej, wynosi 40 ng/m3. Najgorszy poziom zanieczyszczeń powietrza można tutaj odnotować w czasie sezonu grzewczego, czyli od listopada do marca, co jest spowodowane spalaniem paliw stałych.

Dobrym posunięciem byłoby polepszenie powietrza również w tym czasie, tak żeby miasto mogło pochwalić się czystym powietrzem przez cały rok. Pierwszym krokiem byłoby wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem, bo dym z przestarzałych pieców to trująca mieszanka wybuchowa. W wielu przypadkach nadal używane są tzw. najtańsze kotły węglowe, które są jednym z „winowajców” zimowego smogu, który zawiera substancje szkodliwe dla naszego zdrowia i życia, powodujące zarówno doraźne dolegliwości, jak i poważne schorzenia. Z tego powodu powinny zostać wprowadzone programy obejmujące wymianę starego pieca i zastąpienia go nowszymi, bardziej wydajnymi urządzeniami. Takie przedsięwzięcia w innych miejscowościach mają na celu ograniczanie niskiej emisji poprzez wyeliminowanie indywidualnych kotłowni i pieców węglowych oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej. Na szczęście Kłodzko też szykuje się do realizacji pierwszego programu antysmogowego, w ramach którego wymienionych zostanie ok. 50 pieców.

Z powodu zanieczyszczonego powietrza każdego roku umiera aż 45 tysięcy osób w naszym kraju. To tak jakby stracić średniej wielkości miasto! Nawet ci, którzy jeszcze nie przyszli na świat są narażeni na szkodliwe działanie smogu.W związku z powyższym nasz kraj nieustannie walczy z zanieczyszczeniem powietrza. Wysokie stężenie zanieczyszczeń na konkretnym obszarze dotyka również terenów sąsiadujących i trudno jest uzyskać wszystkie korzyści z wdrożenia przepisów ochrony środowiska. Konieczne wydaje się nieustanne kontrolowanie smogu i wzmocnienie współpracy miast i regionów w tym zakresie.

Jednym z pomysłów, dzięki którym powietrze w mieście mogłoby ulec poprawie, jest całkowity zakaz spalania paliw stałych. Co w praktyce oznaczałoby bezwzględną wymianę wszystkich „kopciuchów”, a także zakaz palenia węglem brunatnym, odpadami węglowymi i wilgotną biomasą.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

 

PODZIEL SIĘ