Czym jest niebieska gospodarka?

Ta tajemnicza nazwa „niebieska gospodarka” już od kilku lat funkcjonuje w nomenklaturze osób zajmujących się tym tematem. Jej synonimem jest „niebieski wzrost” i oznacza wykorzystanie zasobów morza, zapewniając zrównoważony rozwój gospodarczy, czyli taki, który zapewni integralność ekosystemu.

Chodzi o to, aby wszelkie działania gospodarcze prowadzone przez człowieka były prowadzone rozważnie, spójnie z zaleceniami naukowymi w zakresie wykonalności i bezpieczeństwa ekologicznego. Jest to niezwykle ważne, ze względu na to, że morza  i oceany są bardzo ważną częścią dziedzictwa przyrodniczego, dając wielu ludziom źródło pożywienia, a nawet dobrobyt gospodarczy  wielu krajów. Chęć poprawy standardu życia zawsze powinno iść w parze, z  koniecznością utrzymania zdrowego ekosystemu.

WWF jest organizacją pozarządową i ekologiczną, o charakterze międzynarodowym. Jej misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. W związku z tym, organizacja  WWF zajęła się również tym tematem i proponuje wprowadzenie zasad zrównoważonej, niebieskiej gospodarki, która będzie się opierała na:

 

  • Zapewnieniu społecznych i ekonomicznych korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń, przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zwalczania ubóstwa, poprawy standardów życia, zarobków, zatrudnienia, bezpieczeństwa, zdrowia, sprawiedliwości i politycznej stabilności.
  • Przywróceniu, ochronie i utrzymaniu różnorodności, produktywności, odporności, podstawowych funkcji oraz rzeczywistą wartość ekosystemów morskich – kapitału przyrodniczego, od którego zależny jest dobrobyt.
  • Czystych technologiach, energii odnawialnej i cyrkulacyjnego zastosowania surowców w celu zapewnienia długo falowej stabilności ekonomicznej i społecznej, przy jednoczesnym poszanowaniu możliwości naszej planety.

 

Jak się okazuje, niebieska gospodarka ma potężny potencjał oddziaływania społeczno-gospodarczego, nie tylko w stosunku do regionów przybrzeżnych i morskich, ale również do całej Unii Europejskiej. Specjaliści upatrują w tym także możliwość osiągnięcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, które będą zrównoważone pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Niebieska gospodarka dotyczy wszystkich rodzajów działalności gospodarczej powiązanej z oceanami, morzami i obszarami przybrzeżnymi i obejmuje sektory takie jak rybołówstwo, przemysł stoczniowy i turystyka przybrzeżna, jak również niebieska biotechnologia i przybrzeżna produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Podsumowując, można powiedzieć, że błękitna gospodarka, jest nowym podejściem wielu przodujących morskich krajów świata do działalności człowieka na oceanach. Dzięki temu jest możliwość ocenić, jak nowe technologie wykorzystują bogactwa morskie i modele działalności handlowej, mogą spełniać ekologicznie i ekonomicznie warunki zrównoważonego wykorzystania oceanów. Nowe podejście będzie miało także silny wpływ na politykę morską Polski.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło: www.wwf.pl

PODZIEL SIĘ