Jaką funkcję w mieście pełnią ptaki?


Większość z nas mówiąc o miejskich ptakach, ma na myśli gołębie bądź wróble. Zaskoczeniem może być fakt, że gatunków bytujących w miastach, jest znacznie więcej. Występują tu licznie kosy, szpaki, sikorki, jerzyki, sroki, gawrony, kawki, wrony, pustułki, kaczki, łabędzie. „Tylko w Warszawie, mieście o najbardziej zaawansowanych w Polsce badaniach nad różnorodnością biotyczną fauny stwierdzono, co najmniej 4100 gatunków (3800 bezkręgowców i 320 kręgowców), a szacuje się, że ich całkowita liczba wynosi około 6000–7000 osobników.

Ogólnie ocenia się, że w warunkach klimatycznych Europy Środkowej całkowita suma gatunków tworzących faunę terenów zurbanizowanych wynosi około 5000–10000”. [Marcin Bocheński i wsp., „Ochrona ptaków w mieście”] Jednak dlaczego ptakom w miastach mieszka się tak dobrze? Poza łatwością zdobycia pożywienia i mniejszą liczbą zagrażających ich życiu drapieżników, duże znaczenie ma to, że osiedla mieszkaniowe przypominają im ich naturalne otoczenie, a mianowicie urwiska skalne, a nasze ogrody i parki są niczym ukwiecone łąki pełne pożywnych nasion i nektaru.

Najczęściej spotykanymi gatunkami ptaków miejskich są jerzyki, często mylone z jaskółkami, choć różniące się od nich ubarwieniem, a ich okres lęgowy trwa od maja do sierpnia. Równie często spotykamy wróble, mogące powodować niewielkie straty w rolnictwie, ponieważ żywią się głównie nasionami, oraz gołębie miejskie żyjące w koloniach i brudzące swoimi odchodami centra miast.

Ptaki w mieście są niezwykle potrzebne, choćby w celu utrzymania bioróżnorodności miejskiej, spełniają również wiele innych wartościowych funkcji dla ludzi. Przede wszystkim są niezwykle ważnym elementem ekosystemu, walcząc z insektami i owadami uprzykrzającymi nam życie. Te podniebne istoty pełnią też istotną rolę przy rozsiewaniu nasion drzew i krzewów owocowych. Gatunki zamieszkujące centra miejscowości pomagają utrzymać porządek zbierając z chodników, trawników i zbiorników wodnych resztki porozrzucanego pokarmu. Ponadto kanarki i papugi są mieszkańcami w naszych domach i są ulubieńcami rodzin.

Utrzymanie ptactwa jest zatem wysoce wskazane, a my możemy im pomóc poprzez należyte formowanie środowiska w mieście. Dzięki temu możliwe jest oddziaływanie na różnorodność gatunków ptaków, co można osiągnąć poprzez różnorakie działania. Możemy wieszać skrzyni lęgowe albo dokarmiać ptaki właściwym pożywieniem w przeznaczonych do tego miejscach.

Jedną z głównych przyczyn śmierci ptaków są zderzenia z samochodami. Te, które przeżyją takie „spotkanie” są chore i niezdolne do lotu. Innym problemem jest egzystencja w dużych skupiskach, co jest powodem rozprzestrzeniania się wielu chorób. Zaskakującym i niedostrzegalnym czynnikiem zgonów podniebnych stworzeń są pozostawione na ulicach sznurki i taśmy, w które nierzadko zaplątują się nogi ptaków, co uniemożliwia im latanie i powoduje bolesne rany.

Jak zatem pomóc tym pożytecznym stworzeniom w przetrwaniu? Można dokarmiać je właściwym pożywieniem w czasie mrozów i budować dla nich budki lęgowe lub umożliwiać im zakładanie gniazd we właściwych miejscach. Odwdzięczą się nam pięknym śpiewem i zjadaniem, tak niemile widzianych przez nas, owadów.

 

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło: gorzow.rdos.gov.pl

PODZIEL SIĘ