Nowe, bardziej restrykcyjne normy alarmowania o smogu już obowiązują

W skład smogu wchodzą związki chemiczne i pyły, które w połączeniu ze znaczną wilgotnością, stanowią zagrożenie dla całej panety, ale również i zdrowia człowieka. Z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w 2016 w Polsce z powodu smogu życie przedwcześnie straciło prawie 19 tysięcy osób. W związku z tym, postanowiono zmienić przepisy, które zostały ustanowione w 2012 roku, bo jak się okazuje są niewystarczające.

Nowe przepisy weszły w życie w 2019 roku i zakładają, że alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM 10. Poprzednio było to 300 mikrogramów. Natomiast, poziom informowania o wysokim zanieczyszczeniu powietrza ustalono na 100 mikrogramów pyłu PM 10 na metr sześcienny. Pomimo, że wartości zostały obniżone o połowę, to w porównaniu z innymi krajami, takimi jak na przykład Francja czy Włochy, które mają około 3 krotnie niższe normy, to i tak wartości te są bardzo wysokie. W dalszym ciągu, więc Polska ma najwyższe wskaźniki w całej Unii Europejskiej. Mimo to, społeczeństwo polskie i tak zyska na tym, ponieważ będzie częściej informowane o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.

Co oznacza, że będzie można wcześniej reagować i podejmować odpowiednie środki ostrożności. Na niepożądane skutki narażeni jesteśmy wszyscy, jednak pewne grupy społeczne są szczególnie wrażliwe. Należą do nich dzieci, osoby starsze, ale również osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, bądź krwionośnego, chorzy na astmę, czy też ludzie posiadający choroby alergiczne skóry i oczu. Ale także pracownicy, którzy przez rację wykonywanego zawodu narażeni są na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz palacze papierosów lub bierni palacze. I w związku z tym, szczególnie wymienione powyżej osoby powinny dostosować się do pewnych ograniczeń, aby ochronić swoje zdrowie, a może nawet i życie. W tym czasie powinno się unikać długotrwałego pobytu na dworze, aby nie narażać się na zwiększone stężenie zanieczyszczeń, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, np. przez uprawianie sportu czy wykonywanie czynności zawodowych. Natomiast osoby chore muszą zaopatrzyć się we właściwe lekarstwa i stosować się do zaleceń lekarzy. Informacje o wysokim stężeniu pyłów w powietrzu są również bardzo istotne dla placówek, w których przebywają dzieci. Takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły. Są to kluczowe komunikaty, ze względu na możliwość podjęcia decyzji o niewychodzeniu na spacery, by nie narażać dzieci i młodzież na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Kolejnymi ogólnymi zaleceniami dla wszystkich w takim czasie jest niewietrzenie mieszkań i niewychodzenie z domów, jeśli nie ma większej potrzeby. Wszystko to po to, by mieć jak najmniejszy kontakt z miejskim powietrzem.

Bardzo ważnym elementem jest informowanie społeczeństwa o zagrożeniach wynikających ze złej jakości powietrza i ich konsekwencjach. Ponadto, dzięki temu zyskuje również środowisko, ponieważ zwiększona świadomość ludności, zwiększy ich dbanie o własne zdrowie, ale również o naszą planetę.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

źródło: pulsmedycyny.pl/

PODZIEL SIĘ