Lasy naturalne bezpowrotnie zmniejszają swoją powierzchnię

Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9 tysięcy hektarów, jak podaje GUS, co oznacza, że stanowią one około 29,6% w naszym kraju. Trzeba przyznać, że lasy są dobrem ogólnospołecznym, bowiem to dzięki nim kształtowana jest jakość życia człowieka. W przeszłości lasy występowały niemal na całym obszarze naszego kraju. Ze względu na postępujące procesy społeczno-gospodarcze, których głównym celem była ekonomia, na który składała się ekspansja rolnictwa, a także duży popyt na surowiec drzewny, lasy Polski uległy znacznym przeobrażeniom.

Pod koniec XVIII wieku lesistość Polski, wynosiła około 40%, aby w roku 1945 zmaleć do 20%. Na szczęście nastąpiło odwrócenie tego procesu w następnych latach (do około 1970r.), kiedy to w wyniku zalesienia 933,5 tys. ha lesistość Polski wzrosła do 27%. Pomimo wzrostu, sytuacja nie wygląda zadowalająco, bowiem obliczono, według standardu międzynarodowego lesistość Polski i niestety jej wynik sugeruje niższą od średniej europejskiej. Wynika z niej, że powierzchnia leśna przypadająca na jednego mieszkańca Polski jest jedną z niższych w Europie.

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka przeróżne funkcje. Korzystny wpływ lasów na kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego jest niewątpliwą ich zaletą. Także, regulacja obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom i osuwiskom, ochrona gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem. To wszystko przyczynia się do ochrony przyrody, jaką daje las. Dla samego człowieka również nie jest bez znaczenia, bowiem stwarza korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, wzbogaca rynek pracy i zapewniania rozwój edukacji ekologicznej. Również dla naszej gospodarki lasy są nieocenionym dobrem, ponieważ dostarczają przede wszystkim drewna i użytków ubocznych.

Jak podają naukowcy, w skali światowej bardzo źle to wygląda, bowiem do tej pory aż 50% obszarów naturalnych lasów utraciliśmy bezpowrotnie. Tym samym zmniejszyła się o połowę najważniejsza ostoja życia na naszej planecie. Proces ten w zatrważającym tempie stale postępuje. Dzieje się tak, ponieważ światowe lasy wypalane są pod uprawy soi i palm oleistych, bądź pozyskiwane są grunty do uprawy roli i hodowli zwierząt. Kolejną przyczyną zmniejszania ich powierzchni jest wyrąbywanie lasów dla pozyskania drewna. Inne obszary leśne niszczone są nawet wbrew prawu, z biedy albo dla szybkiego pomnożenia zysków. Zmniejszanie lasów powoduje niszczenie naturalnych siedlisk wielu ssaków i ptaków, co prowadzi do zmniejszania ich populacji i wymierania wielu gatunków.

Niestety, problem masowego niszczenia lasów naturalnych dotyczy wszystkich zakątków Ziemi. Dlatego każdy z nas powinien przyczynić się do poprawy tego stanu, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia szeroko pojętego interesu publicznego, ale również i stanu środowiska oraz całej planety.  Zwiększenie zalesienia oraz zmniejszenie niszczenia lasów, które jeszcze istnieją przyczyni się na przykład do zminimalizowania negatywnych skutków postępującej zabudowy, poprawy jakości powietrza, czy choćby stworzenia obszarów służących, jako miejsca wypoczynku i rekreacji.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło:.lasy.gov.pl/

PODZIEL SIĘ