Przedsiębiorstwo a Środowisko

Z definicji, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych, używanym do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli inaczej przedsiębiorstwem można nazwać każdy zakład produkcyjny. Przedsiębiorstwem nazwiemy już zakład, w którym pracuje kilka osób, ale również kilkaset. Wyodrębnić można przedsiębiorstwa produkcyjne oraz przedsiębiorstwa usługowe.

Te pierwsze, wytwarzają dobra materialne, takie jak określone produkty bądź wyroby. Zaliczamy tu również przedsiębiorstwa przemysłowe, przemysłu przetwórczego i wydobywczego, jak i rolne oraz budowlane. Następnie, występują przedsiębiorstwa oferujące handel detaliczny oraz hurtowy. I jako ostatnie, rozróżniamy, przedsiębiorstwa świadczące usługi, w tym spedycyjno-transportowe, finansowe, gastronomiczne, oświatowe, turystyczne, zdrowotne, komunalne, kulturalne i wiele innych. Każde z nich specjalizuje się w swojej dziedzinie, dostarczając odpowiednie usługi bądź produkty. Zatem, przedsiębiorstwa w naszym społeczeństwie odgrywają ważną rolę. Dość oczywistym wydaje się fakt, że to właśnie dzięki nim wytwarzane są  produkty i świadczone usługi. Również można zauważyć pewne funkcje pozaprodukcyjne. Zawsze przedsiębiorstwo będzie miało do realizacji zakres funkcji socjalnych.

Każde przedsiębiorstwo, bez wyjątków ma znaczenie dla środowiska naturalnego. I w każdym przypadku powinien być uwzględniony szacunek dla środowiska naturalnego w szerokim znaczeniu, mając na względzie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, wpływ na zagospodarowanie przestrzeni, infrastrukturę, a także wpływ na samego człowieka. Przedsiębiorstwo powinno być w stanie wypełniać te obowiązki w zakresie ochrony szeroko rozumianego środowiska i potrafić im sprostać. Na szczęście, obecnie oprócz szeregu zakazów czy nakazów nakładanych przez państwo na przedsiębiorstwa, w celu poszanowania środowiska i naszej planety, działania zmierzające w tym kierunku, są również mocno związane z wizerunkiem całej firmy.

Związane jest to ściśle z coraz większa świadomością społeczeństwa z zagrożeń, jakie są konsekwencją funkcjonowania zakładów przemysłowych i ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Daje to przedsiębiorcom dużo motywacji do działania w tym zakresie. Biznesy związane z różnymi gałęziami przemysłowymi wywierają wyjątkowo negatywny wpływ na naszą planetę, które powodują między innymi nadmierną emisję różnorodnych substancji chemicznych przedostających się do atmosfery, zanieczyszczenie wód gruntowych, czy też produkcję trujących odpadów poprodukcyjnych. Podstawową cechą koncepcji ochrony środowiska jest zapobiegawcza eliminacja strat środowiskowych, uwarunkowanych procesem produkcji u źródła, tj. na początku, a nie dopiero na końcu procesu produkcyjnego np. przez stosowanie katalizatorów, urządzeń filtrujących itp.

Wymogi oraz przepisy, dotyczące ochrony środowiska naturalnego są wciąż zaostrzane, dlatego firmy muszą dostosować wszystkie swoje działania, aby były one zgodne z obowiązującym prawem oraz zmierzały do polepszenia zarządzania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło:magazynfakty.pl

 

PODZIEL SIĘ