Jakość powietrza polskich miast na Dolnym Śląsku – Syców

Smog jest nienaturalnym, szkodliwym zjawiskiem. Zanieczyszczenia gromadzą się w powietrzu, a następnie przedostają do atmosfery i tworzą chmurę pyłów, która zawisa nad miastem. Skala zanieczyszczenia powietrza uzależniona jest między innymi od lokalnych uwarunkowań związanych z gęstością zabudowy, ukształtowaniem terenu i warunkami klimatycznymi. Władze Sycowa dbają, o jakość powietrza w mieście. I z tego względu zostały zainstalowane 3 czujniki rozlokowane na terenie miasta, które na bieżąco przekazują informacje m.in., o jakości powietrza.

Sensory mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Każdy z czujników wyposażony jest w poziomą diodę LED, która informuje o bieżącej jakości powietrza. Od barwy zielonej – jakość powietrza bardzo dobra – do fioletowej – bardzo zła. Na większości budynków czujniki znajdują się w widocznych miejscach. Tym samym bez konieczności weryfikacji jakości powietrza w aplikacjach czy internetowej mapie, można określić ją za pomocą koloru diody LED na czujniku.

Ponadto, jakość powietrza można stale kontrolować na mapie oraz w aplikacjach mobilnych na system Android oraz iOS, a także na stronie www.sycow.pl. Powyższe informacje można znaleźć na stronie głównej miasta Syców, co niewątpliwie świadczy o działaniach gminy w walce z niską emisją. Bardzo ważne jest, by stale poprawiać, jakość powietrza i zwalczać przyczyny smogu.

Podobnie jak w innych miastach naszego kraju, również tutaj kolejnym rozwiązaniem walki ze smogiem są dotacje unijne na modernizację systemów grzewczych, wspierające projekty ograniczające emisję dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Chodzi o wymianę źródeł ciepła przez mieszkańców domków jednorodzinnych, czy osób żyjących w starych poniemieckich kamienicach, gdzie do ogrzewania używane są piece kaflowe, często nazywane „kopciuchami”. Bowiem okazuje się, że w Polsce procesy spalania poza przemysłem, czyli w gospodarstwach domowych, to aż 46,5%. Ilości te są wskazywane według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), gdzie inne główne źródła zanieczyszczenia pyłem PM 2,5 w Polsce to procentowo:

 

  • 4,1 proc. – procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii,
  • 21,1 proc. – procesy spalania w przemyśle,
  • 10,2 proc. – transport drogowy,
  • 7,8 proc. – inne pojazdy i urządzenia,
  • 4,8 proc. – procesy produkcyjne,
  • 3 proc. – zagospodarowywanie odpadów,
  • 2,1 proc. – rolnictwo.

Niestety, okazuje się, że podwyższony poziom pyłu PM 2,5 był przyczyną 43 tysięcy przedwczesnych zgonów w 2019 roku w Polsce, co wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Smog w Polsce i jego konsekwencje”. W związku z tym, mając na uwadze troskę zarówno o ludzi, jak i całą planetę, trzeba jak najwięcej przedsięwziąć, by minimalizować przyczyny powstania smogu. Miasto Syców wydaje się mocno zaangażowane w walkę ze złym stanem powietrza.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

źródło: bip.sycow.pl/pl/

 

PODZIEL SIĘ