Solidarność. Idea wciąż aktualna? – debata społeczna

W imieniu wszystkich organizatorów
serdecznie zapraszamy na:

Debatę społeczną
Solidarność. Idea wciąż aktualna?

którą włączyliśmy w cykl obchodów 40-lecia powstania Solidarności. Do rozmowy na temat aktualności idei jakie niosła ze sobą Solidarność zostali zaproszeni:

Kazimierz Kimso (Solidarność Dolny Śląsk)
Jarosław Obremski (Wojewoda Dolnośląski)
Andrzej Stefański (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
o. Maciej Zięba OP (Instytut Tertio Millennio)

Spotkanie poprowadzi:
Maria Wanke-Jerie

7 września 2020 r., godz. 17.00
Wrocław, ul. Grabiszyńska 184
Centrum Historii Zajezdnia

PODZIEL SIĘ