Antoni Lenkiewicz działacz niepodległościowy porwany z kościoła przez SB

Antoni Lenkiewicz (1934), ps. AL; Internowany 2. działacz opozycji antykomunistycznej, historyk, prawnik, publicysta.

Antoni Lenkiewicz w latach 1977–1980 był kolporterem niezależnych pism, takich jak: „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Bratniak”, „Biuletyn Dolnośląski”. Od 1979 do 1980 był współpracownikiem Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu. A od września 1979 – 1991 w KPN (III 1989 – 1991 w Radzie Politycznej). 1979–1990 był współpracownikiem redakcji, autor (ps. AL) w niezależnym piśmie „Biuletyn Dolnośląski”. II – III 1980 współorganizator bojkotu we Wrocławiu wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych.

W czasie sierpniowych strajków w 1980 udzielał porad prawnych MKS we Wrocławiu a od września „S”; wtedy też został kierownikiem zespołu doradców prawnych MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk. W dniach 21–27 X 1980 był rzecznikiem protestujących w czasie głodówki kolejarzy w Lokomotywowni PKP Wrocław Główny. Przez rok był wykładowcą Wszechnicy Związkowej „S” we Wrocławiu. Następnie delegatem na I WZD Regionu Dolny Śląsk w czerwcu 1981, delegatem na I KZD i sygnatariuszem deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości (27 września 1981).

Od listopada został organizatorem KSN we Wrocławiu. W latach 1980–1981 był współpracownikiem niezależnych pism, m.in. „Solidarność Dolnośląska”, „Tygodnik Solidarność”, „Z Dnia na Dzień”, X – XII 1981 autor i redaktor pisma „Semafor”.

Antoni Lenkiewicz został 13 XII 1981 internowany i kolejno przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Piaskach. Zwolniony 23 grudnia 1982 z wilczym biletem. Od grudnia 1982 do listopada 1985 autor (ps. Internowany 2), redaktor naczelny podziemnego pisma „Wiadomości Bieżące”.  Lenkiewicz inicjował serię wykładów w kościołach, działał w Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu, był członkiem Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu. Dzięki niemu w Polsce uroczyście obchodzono 50 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji 11 listopada 1985 wygłosił prelekcję okolicznościową w kościele św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, po której został porwany funkcjonariuszy SB i 14 listopada aresztowany. Został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności za wzywanie do niepokojów społecznych.

W latach 80-tych odbudowywał dolnośląską strukturę Konfederacji Polski Niepodległej. W latach 1987–1990 był redaktorem podziemnego pisma „Konfederacja Dolnośląska”, działał w Solidarności Walczącej. W wyborach 4 czerwca 1989 był kandydatem do Sejmu z listy KPN. w 1990 stypendystą Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. A w 1990–1994 radnym Rady Miejskiej Wrocławia z listy KPN (przew. Komisji Rewizyjnej). Od 1994 redaktor nacz. „Wrocławskiej Gazety Polskiej”. Od 1994 na emeryturze.  Swoje doświadczenie społeczno-polityczne z tego okresu przedstawił w książce zdRada naGminna m. Wrocławia. Następnie był redaktorem naczelnym „Wrocławskiej Gazety Polskiej”.

Był jedną z pierwszych osób, która wystąpiła o odszkodowanie za okres internowania w stanie wojennym. W styczniu 2008 sąd przyznał mu 23 tysiące złotych zadośćuczynienia.

Antoni Lenkiewicz jest autorem kilkuset artykułów o tematyce spolecznbo-politycznej, prawniczej, filozoficznej i historycznej oraz kilkunastu książek historycznych, monografii i komentujące wydarzenia. Jest laureatem nagrody Polcul Foundation (1985), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Był inwigilowany i rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w latach: 1958-1969; 1971-1978; 1980-1984; 1984-1989

W 2006 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za '”wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju a 2010 roku Krzyż Solidarności Walczącej.

źródło: wikipedia.org; sw.ipn.gov.pl