Firma Data Techno Park straciła część państwowej dotacji na swój sztandarowy projekt, bo przetarg który zorganizowała był nieuczciwy

data.jpg

Urząd Zamówień Publicznych stwierdził nieprawidłowości przy przetargu związanym z Medycznym Centrum Przetwarzania Danych, które buduje wrocławska firma Data Techno Park. W związku z tym Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości musi zmniejszyć dofinansowanie o jedną czwartą. Kontrowersyjny przetarg na ponad 100 milionów złotych wygrała firma Qumak z Warszawy, z którą DTP ściśle współpracuje także w innych przedsięwzięciach. Za dofinansowaniem na „serwerownię” lobbował Jacek Protasiewicz, a w radzie nadzorczej spółki, zasiada wieloletni pracownik jego biura poselskiego.

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych, realizowane przez Data Techno Park z Wrocławia, to gigantyczna inwestycja, której koszt miał przekroczyć 200 mln zł. Cel jej tworzenia wyjaśnia nam rzeczniczka firmy Data Techno Park:

-Pacjenci będą mogli korzystać z aplikacji dostarczanych przez dostawców zewnętrznych. To dostawcy mają dostarczać usług, które mogą być umiejscowione w MCPD. Jeżeli podmiot udzielający świadczeń medycznych np. szpital będzie chciał skorzystać z infrastruktury i oprogramowania zainstalowanego w MCPD to wtedy poprzez dostawcę może udzielić dostępu np. do swojej rejestracji lub wglądu do danych medycznych – mówi Anna Smycz Michalak. – I tak, zamiast kupować sprzęt, licencje i wsparcie dla systemu HIS (Hospital Information Systems), którego koszt dla średniej wielkości szpitala wynosi nawet kilka milionów złotych, podmiot leczniczy może wykupić usługę dostępu do takiej aplikacji. Może wtedy kupić dokładnie takie usługi, które mu są aktualnie potrzebne. Nie musi martwić się o utrzymanie sprzętu, bezpieczeństwa dostępu do danych, aktualizacje oraz wymianę lub unowocześnianie sprzętu. Za usługę płaci w miesięcznych, jasno określonych w umowie abonamentach. Jest to korzystniejsze niż inwestowanie przez placówki we własne rozwiązania informatyczne a także a także coraz droższe wysoko specjalistyczne umiejętności pracowników działu IT – dodaje.

Skoro ok. 200 mln z publicznych pieniędzy ma trafić na komercyjne przedsięwzięcie dla spółki, której większościowymi udziałowcami są prywatne osoby, chcieliśmy przyjrzeć się szczegółom tej inwestycji.

W związku z tworzeniem Medycznego Centrum Przetwarzania Danych, Data Techno Park podpisała dwie umowy z warszawską firmą Qumak na blisko 145 mln złotych. Z kolei wcześniej Qumak zlecił DTP podwykonywanie portalu internetowego za 66 milionów złotych dla urzędu marszałkowskiego. O sprawie pisaliśmy: 20 mln zł – tyle dostanie wrocławska firma za prace nad platformą e-Dolny Śląsk. Sprawdzamy podwykonawców portalu za 66 mln zł m.in. dlatego, że w radzie nadzorczej DTP zasiada Michał Kaczmarek – członek zarządu wrocławskich struktur PO i wieloletni dyrektor biura europosła Jacka Protasiewicza oraz Jarosław Kurzawa – były działacz PSL i prezes Stowarzyszenia Zero Tolerancji dla Korupcji.

Kilka dni temu wrocławska firma wysłała pismo do Qumak o odstąpieniu od umowy na dostarczenie infrastruktury i oprogramowania. Qumak ma dostać od Data Techno Park 47 milionów – czyli trzy razy mniej niż zaplanowano. Na stronie internetowej dm.pkobp.pl prezes DTP tłumaczy, że nie dostał na czas potwierdzenia od PARP o przyznaniu dotacji unijnej na inwestycję, która miała być realizowana w sumie z trzech różnych dotacji – zatem nie ma pewności, co do otrzymania ostatniej z nich.

My jednak ustaliliśmy, że to nie jedyny prawdziwy powód.

UZP i KIO o nieprawidłowościach

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych, które realizuje DTP jest współfinansowane przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków PO IG projekty: „Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie” oraz „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia” – za którym lobbowali w ministerstwie Jacek Protasiewicz i Michał Jaros z Platformy Obywatelskiej.

Wrocławska spółka w ramach tych projektów przeprowadziła postępowanie przetargowe na „Dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia, rozwoju oraz świadczenia innowacyjnych usług informatycznych w zakresie e-zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu”.

To właśnie w tym przetargu, wygranym przez Qumak, Urząd Zamówień Publicznych dopatrzył się nieprawidłowości. Jak wyjaśnia nam Dariusz Wojtaszek – dyrektor biura prezesa PARP – stwierdzone naruszenie polegało na dokonaniu przez DTP „opisu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności ekonomicznej wykonawców w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia”.

-Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że ograniczając dostęp do zamówienia przedsiębiorcom, którzy znajdują się w fazie rozwoju bądź też poczynili znaczne inwestycje mogące przynieść zyski w przyszłości, spółka naruszyła artykuł dotyczący zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców – mówi Dariusz Wojtaszek.

Stanowisko UZP w uchwale z 23 stycznia 2014 roku potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza.

-Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości przeprowadzonej procedury przetargowej, spółka w dniu 11 lutego 2014 roku zawarła umowę z wybranym w ramach postępowania wykonawcą – Qumak S.A. – dodaje Dariusz Wojtaszek, który podkreśla, że PARP ma obowiązek nałożyć korektę finansową w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych do wsparcia i jest to równoznaczne z pomniejszeniem dofinansowania dla wrocławskiej spółki.

Udziałowcem firmy DTP jest m.in. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jednak jego rzecznik wyjaśnia nam, że nie ma podstaw prawnych, aby Uczelnia ponosiła koszty w związku z tymi nieprawidłowościami.

Wspólne drogi biznesowe

W tym roku DTP wygrała także przetarg w Warszawie na usługi doradczo-konsultingowe dla projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, który z kolei buduje i wdraża Qumak S.A. Firmy spotykają się także przy innych projektach – np. Qumak projektował i wykonywał jedną z serwerowni centralnych dla rządowego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dla którego DTP wykonywała projekt o nazwie:

„Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez ekspertów, pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego, w celu wsparcia Zamawiającego przy opracowaniu Studium Wykonalności dla projektu telemedycznego, w maksymalnym wymiarze 1 500 roboczogodzin.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj