Powiat Kłodzki w rękach Platformy Obywatelskiej

powiat klodzki.jpg

Obsadzanie swoimi ludźmi stanowisk w państwowych instytucjach jest bolączką, z jaką nasze państwo zmaga się od dłuższego czasu. Mimo wielu zapewnień rządzącej ekipy, problem ten zdaje się nie mieć końca. Czy mamy z nim do czynienia w powiecie kłodzkim?

Wiele osób, które w ostatnich wyborach samorządowych i parlamentarnych startowało z list Platformy Obywatelskiej, pracuje w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Na jego czele stoi Maciej Awiżeń, przewodniczący zarządu powiatowego PO. Radny miejski Michał Piszko jest w starostwie dyrektorem wydziału rozwoju, promocji, kultury i sportu. W tej samej komórce starostwa pracuje Renata Gajek-Bogusz (kierownik referatu promocji, kultury i sportu) oraz Lucyna Świst (stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych). Można tutaj wspomnieć również o Marcie Zilbert (asystent starosty ds. komunikacji społecznej). Wszystkie te osoby łączy to, że w ostatnich wyborach samorządowych znalazły się na listach Platformy Obywatelskiej.

Nie inaczej jest w jednostkach organizacyjnych starostwa, w których ważne stanowiska zajmują ludzie związani z obecną ekipą rządzącą. Marek Bawecki, radny Platformy z Nowej Rudy, jest prezesem zarządu PKS w Kłodzku (od 1 lipca 2007 roku). Funkcję przewodniczącej rady nadzorczej w tym przedsiębiorstwie sprawuje z kolei Jadwiga Radziejewska, która bezskutecznie ubiegała się o mandat radnej sejmiku wojewódzkiego z ramienia PO. Jest ona jednocześnie dyrektorem SP ZOZ w Kłodzku, które podlega starostwu.

Jej mąż Tomasz Radziejewski to specjalista ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych. W kancelarii radców, która prowadzi obsługę prawną szpitala, zatrudniony jest Łukasz Radziejewski (taka informacja widnieje na stronie internetowej firmy), syn dyrektorki kłodzkiego ZOZu. Obaj prowadzą też Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Life Med w Kłodzku. Czyż nie jest to działalność konkurencyjna wobec publicznej placówki kierowanej przez Jadwigę Radziejewską?

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk jest dyrektorką biura poselskiego Moniki Wielichowskiej z Platformy Obywatelskiej. Zasiada też, z ramienia tej samej partii, w radzie powiatu kłodzkiego. Jej mąż Mariusz Skrzypczyk to dyrektor Powiatowego centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku, podlegającego pod starostwo.

Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy Janusz Skrobot ubiegał się o mandat radnego w Kłodzku z ramienia PO i prowadził m. in. spotkanie z parą prezydencką w Polanicy-Zdroju, na które pierwsza para RP przybyła na zaproszenie starosty Awiżenia. Żona Skrobota jest dyrektorką Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku podlegającego starostwu. Wygrała konkurs na to stanowisko w styczniu 2012 roku. W tej samej placówce wicedyrektorem jest Hubert Krech,wybrany z listy Platformy Obywatelskiej na radnego powiatu kłodzkiego (obecnie nie sprawuje już funkcji).

Kierownikiem zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest Krzysztof Popiel. Jego żona Zofia Popiel sprawuje funkcję skarbnika w starostwie. W ostatnich wyborach samorządowych znalazła się na listach Platformy Obywatelskiej.

Analiza zatrudnienia w jednostkach powiatowych zwraca uwagę także na kilka innych spraw, które dotyczą przedsięwzięć o charakterze medialnym i promocyjnym i łączą się z wydawaniem publicznych pieniędzy. Redaktor naczelną Pulsu Powiatu, gazety finansowanej przez Starostwo Powiatowe (blisko 34 tys. w 2013 roku w formie zapłat za reklamy, ogłoszenia, etc.), jest Joanna Żabska. To żona polityka PO (radny miasta Kłodzko i dyrektor biura poselskiego parlamentarzysty PO Jakuba Szulca). W jednym z numerów tego pisma znalazła się reklama Twierdzy Kłodzkiej. A nią kieruje Elżbieta Żytyńska, radna Platformy.

Reklamy miejskiej galerii, a także PKSu, w którego władzach znajdują się ludzie PO, umieszczane są też w Gazecie Kłodzkiej (w minionym roku PKS wydał na reklamy i ogłoszenia w tym piśmie 3.800 złotych) i Gazecie Noworudzkiej (w tym przypadku 5.000 zł). Wydawcą pierwszej z nich jest firma Intergol, należąca do Pawła Golaka, który jest też redaktorem naczelnym Gazety Noworudzkiej. Wydawcą Gazety Noworudzkiej jest z kolei Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, w którego zarządzie zasiada Julian Golak, radny sejmiku wojewódzkiego Platformy Obywatelskiej, prywatnie ojciec Pawła. Intensywny rozwój spółki Intergol zaowocował powstaniem Gazety Ząbkowickiej, której redaktor naczelną jest Karolina Makiej, będąca w związku z Pawłem Golakiem.

Kontynuując temat związany z mediami, dodajmy, że ojciec obecnego starosty Macieja Awiżenia również prowadzi pismo. To miesięcznik Brama – Gazeta Prowincjonalna, którego jest redaktorem naczelnym i wydawcą. Jego zastępcą jest Krystyna Oniszczuk-Awiżeń (małżonka), a skarbnikiem w piśmie jest Agnieszka Awiżeń, żona starosty kłodzkiego. Na stronie periodyku swoje artykuły publikowali także Tomasz Żabski, Jakub Szulc, Janusz Skrobot i Marta Zilbert. Starostwo Powiatowe w tym roku wydało na gazetę blisko 11 tys. złotych (w formie zapłaty za reklamy, ogłoszenia, etc.).

Sprawę dla nas skomentował radny powiatu kłodzkiego Aleksander Szwed (niezrzeszony). – Myślę że każdy, kto czyta ten artykuł powinien zadać sobie pytanie czy nie zostały przekroczone podstawowe zasady etyczne oraz normy współżycia społecznego – stwierdza lokalny polityk i dodaje – Czy dobrem wspólnym jest gdy jakakolwiek partia, niczym najeźdźca, traktuje zwycięstwo w wyborach jak podbicie danego regionu w którym przejęła władzę? Na pewno nie. Nie może tak być, że politycy wykorzystują władzę do osiągania prywatnych celów. To musi się zmienić – kończy Szwed.

Czy to przypadek, że w instytucjach podległych staroście miejsce zatrudnienia znajduje tak dużo osób związanych z Platformą Obywatelską? Czy normalnym jest, że media z terenu powiatu wydawane są przez ludzi z kręgu rządzącej partii? Czy praktyka finansowania prasy poprzez wykupywanie w niej reklam, ma cokolwiek wspólnego z wolnością słowa i mediów? Przykład powiatu kłodzkiego budzi na pewno spore wątpliwości.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ