Legnica: Dwa obrazki z walczącymi o wolność Piniorem i Sobierajską w rolach głównych

pinior.JPG

**Obrazek pierwszy** 

Kino w Lubinie. Waldemar Krzystek prezentuje film pt. „80 milionów”. Projekcja, konferencja prasowa, rozmowy. Na scenie bohater tamtych dni – Józef Pinior. Wywołuje incognito siedzącą gdzieś na widowni Krystynę Sobierajską, Józef Pinior ma dla niej przygotowany ogromny bukiet róż. Uściski, uśmiechy.

**Obrazek drugi**

Rynek w Legnicy 23.01.2016 r. Jacek Głomb komenderuje zgromadzonymi przed teatrem obrońcami demokracji (KOD). Wzywa do głosu ważnych gości swojego przedsięwzięcia. Józek Pinior. Senator Józef Pinior deklaruje ze schodów gotowość bronienia wolności, demokracji, swobody wypowiedzi. Podnosi głos. Potem wypowie się dla telewizji lokalnej i będzie mówił o zabieraniu wolności.
Na schody wchodzi Krystyna Sobierajska z plakatem: „Popieram polski rząd”. Uczestnik zabawy Jacka Głomba wyrywa Krystynie Sobierajskiej plakat i drze na kawałki. Jakieś nieprzyjemne słowa, gwałtowne ruchy, grymasy, zaczepianie częściami ciała. Wygląda na zagniewanego. Stojący nieopodal Senator Józef Pinior przygląda się scenie. Trzyma ręce w kieszeniach kożucha. Jest chłodno.
Do tej historyjki można by dołączyć sporo zdjęć lub filmów regionalnych telewizji na dowód jej prawdziwości, ale nie o to chodzi. Idzie o widoczne tu straszne rozdwojenie. Senator Józef Pinior głoszący umiłowanie wolności przygląda się, jak na jego oczach ktoś wolność gwałtem komuś odbiera. 

Przygląda się i przyzwala. 

Nie reaguje. 

Milczy. 

Co to się porobiło, Panie Senatorze ?

***************************
Z Encyklopedii Solidarności:

**Krystyna Jadwiga Sobierajska**, ur. 16 X 1943 w Brzozowie k. Krosna. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, kierunek filologia polska (1972).(…)

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Międzyszkolnego Komitetu Założycielskiego w woj. legnickim; od X 1980 współpracowniczka organu prasowego MKZ, następnie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. Od I 1981 przewodnicząca Komisji Okręgowej „S” POiW w Legnicy; od 16 VI 1981 wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy, gdzie nadzorowała Komisję Kultury i Oświaty, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek Prezydium ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. W X 1981 rzecznik prasowy 7-osobowej delegacji „S” z Lechem Wałęsą na czele, zaproszonej przez francuskie związki zawodowe; 22 XI 1981 sygnatariuszka Deklaracji ideowej Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Warszawie. Przed wprowadzeniem stanu wojennego ze Zdzisławem Strzelcem wycofała z konta bankowego Zarządu OW „S” w Legnicy i ukryła kwotę 2 mln zł.
13 XII 1981 internowana w AŚ w Legnicy, następnie w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i Gołdapi, 7 VII 1982 zwolniona. 23 VIII 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Legnicy, 10 IX 1982 zmuszona do oddania części ukrytych pieniędzy związkowych (700 tys. zł). 12 IX 1982 zwolniona. Organizatorka kolportażu prasy podziemnej w Legnicy (m.in. z Warszawy); 1983-1984 organizatorka pomocy dla aresztowanych i ich rodzin.
Od IX 1984 na emigracji w Norwegii; od 1985 nauczycielka jęz. polskiego w szkołach norweskich. 1985-2003 prowadziła polski dziecięco-młodzieżowy zespół artystyczny. 1984-1989 działaczka Solidarności Polsko-Norweskiej, członek Zarządu Krajowego, przewodnicząca Oddziału Regionalnego w Bergen; uczestniczka przerzutów do Polski materiałów, urządzeń poligraficznych, wydawnictw emigracyjnych; od 1985 organizatorka w Bergen corocznych obchodów rocznic wprowadzenia stanu wojennego oraz inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację; utrzymywała stały kontakt z Komitetami „S” w Paryżu i Sztokholmie. W 1995 założycielka Związku Polaków w Bergen organizującego pomoc dla Polski, do 1998 członek. Uczestniczka Światowego Kongresu Polonii w Toronto (1991) i Kongresu Polonii Ameryki Łacińskiej w Kurytybie (2000). W 2005 wróciła do kraju, działaczka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Legnicy.
Autorka artykułów w prasie polonijnej, m.in. polonijnym miesięczniku „Kronika” (Oslo), norweskiej, m.in. „Bergens Tidende”.
Wyróżniona Medalem Mazurka Dąbrowskiego (1991).

20 II – 4 V 1981 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Legnicy ramach SOS krypt. Osa; 3 IX 1982 – 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Tasiemiec; 1984-1989 przez Wydz. III WUSW w Legnicy/Biuro Studiów i Analiz MSW w Warszawie w ramach SOR krypt. Wiza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj