Górzyńska: Kiedy odpowie?

7 códów.jpg

1 kwietnia zmarł po ciężkiej chorobie poseł PiS Artur Górski. Był posłem aktywnym. Mimo wyczerpania bolesną terapią zdążył złożyć w tej kadencji już 13 interpelacji i 18 zapytań poselskich.

Jedno z ostatnich, zapytanie nr 270, było skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego wicepremiera Glińskiego, w sprawie polityki historycznej rządu wobec Lwowa, odwiecznego miasta polskiego.

Warto przytoczyć fragmenty:

„Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu RP przedkładam Panu Premierowi zapytanie poselskie w sprawie polityki historycznej rządu wobec Lwowa, odwiecznego miasta polskiego, jednego z najważniejszych dla polskiej kultury i tożsamości, obok Warszawy i Krakowa.

Poprzedni rząd zupełnie nie posiadał polityki historycznej względem Kresów, a w swoim

wspieraniu ukraińskich aspiracji czy dążeń do zachowania pełnej niepodległości, nie potrafił

zadbać o interes Polski. Zabrakło zdecydowanej reakcji na przypadki ukraińskiej antypolskości, nie było oficjalnego stanowiska rządu wobec procesu gloryfikacji zbrodniczych formacji OUN/UPA. We Lwowie wzniesiono pomniki ideologa OUN/UPA Stepana Bandery oraz głównego dowódcy UPA Romana Szuchewycza, bezpośrednio odpowiedzialnego za zbrodnie na Wołyniu, gdzie w bestialski sposób zamordowano co najmniej 130 tysięcy Polaków. Oddawanie hołdu liderom OUN/UPA było często realizowane z aktami antypolskości i z fałszowaniem historii, w tym historii miasta Lwowa, w których całkowicie przemilczano jego polskość.

Lwów to dla wielu Polaków miasto-symbol, odwieczny „gród Lachów”. Trudno wyobrazić sobie miejsce bardziej związane z polskością: z polską historią, kulturą, tożsamością. Miasto posiadało prawo wybierania polskich królów. To w tym mieście na sejmie walnym zawarto 1 lipca 1569 r. tzw. Unię lubelską, w wyniku której powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów, która przetrwała do XVIII w. (…)

W związku z powyższym mam następujące pytania do Pana Premiera:

1. Czy rząd posiada i realizuje politykę historyczną w stosunku do Lwowa nie tylko w sensie ściśle historycznym, ale też kulturowym czy tożsamościowym?

2. W jaki sposób rząd zamierza sprzeciwić się (i potępić) ordynarnemu fałszowaniu przez Ukraińców historii Lwowa, rugowaniu polskości z jego dziejów?

3. Czy rząd zamierza zdecydowanie reagować na powtarzające się na Ukrainie antypolskie prowokacje, które mają akceptację tamtejszych władz?

4. Czy zostaną podjęte działania mające na celu ochronę polskich dóbr kultury na Ukrainie, a także odzyskania dla polskiej społeczności kościołów katolickich, w tym przede wszystkim pw. św. Elżbiety i św. Marii Magdaleny?”

Zapytanie wpłynęło do Sejmu 7 marca, do Ministerstwa Kultury wysłano je 11 marca. Do tej pory nie ma responsu na stronie internetowej Sejmu (stan na dzień 11 kwietnia). Opóźnienie Ministerstwa w stosunku do terminu ustawowego wynosi już 8 dni.

Doceniając cenną inicjatywę nieżyjącego już posła, wypada zapytać, czy Ministerstwo Kultury zamierza odpowiedzieć na powyższe pytanie? Czy rząd prowadzi politykę historyczną wobec Lwowa, czy też jest ona in statu nascendi?

autor: Krystyna Górzyńska

źródło: gazeta Obywatelska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj