Radny Mieszkała wzywa władze Wrocławia do poszanowania zasad państwa prawa [treść przemówienia]

Krystian Mieszkała.jpg

Na wczorajszej Sesji Rady miejskiej radni obradowali nad wezwaniem do usunięcia naruszenia przepisów prawa skierowanego przez mieszkańców Wrocławia do Rady Miejskiej. Skarga dotyczyła działań podjętych przez wrocławskich urzędników.  Pisaliśmy  o tym tutaj: Podwójne standardy wrocławskich radnych z Nowoczesnej oraz z Platformy Obywatelskiej 

Dzisiaj publikujemy treść przemówienia radnego dr Krystiana Mieszkały :

Szanowni Państwo , 

W pierwszej kolejności należy nawiązać do art. 7 Konstytucji w myśl którego organy władzy publicznej działają na podstawie oraz w granicach prawa. Oznacza to, że urzędnicy są w swoich działaniach związani przepisami prawa. Jest to tzw. zasada legalizmu. 

Dzisiaj rozpatrujemy wezwanie do usunięcia naruszenia przepisów prawa – jest to pismo przed procesowe wzywające nas do refleksji nad poprawnością pracy urzędników. Jest to również refleksja nad naszym stosunkiem do zasad państwa prawa.

Radni jako przedstawiciele mieszkańców mają obowiązek czuwać nad tym by urzędnicy przestrzegali przepisy prawa. Nie możemy przymykać oko na wszelakie uchybienia nieważne czy są one istotne czy też nie. Nasze stanowisko zawsze powinno być jednoznaczne – mianowicie – nie zgadzamy się na naruszanie przepisów prawa. Tylko takie stanowisko będzie wyraźnym przekazem dla naszych urzędników a zarazem będzie urzeczywistnieniem zasady państwa prawa.

W świetle rozpatrywanego wezwania mieszkańcy zarzucają władzom miasta naruszenie przepisów prawa dotyczące zmiany siedziby szkoły. W piśmie w sposób merytoryczny , powołując się na aktualne orzecznictwo , Pani Mecenas dowodzi, że doszło do naruszenia procedury zmiany siedziby szkoły. Podkreślę, że w opinii Pani Mecenas doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa.

W ocenie Klubu Radnych PiS już sam fakt złożenia takiego pisma do Rady Miejskiej kładzie cień na działania urzędników i w takiej sytuacji Rada Miejska powinna uwzględnić wezwanie do usunięcia naruszenia przepisów prawa. Radni nie mogą lekceważyć sygnałów mieszkańców w takiej ważnej sprawie jaką jest praworządność. Jesteśmy wszyscy zobowiązani do stania na straży Konstytucji, zatem nie możemy wyrazić zgodny na naruszanie obowiązujących przepisów prawa.

Oddalenie rozpatrywanego wniosku będzie bardzo złym przykładem dla urzędników, ponieważ będzie równoznaczne z aprobatą działań które naruszają obowiązujące przepisy prawa. Ponadto oddalenie tego wniosku będzie świadczyło o braku szacunku dla mieszkańców oraz zasad państwa prawa.

Odrzucenie wniosku mieszkańców doprowadzi do kuriozalnej sytuacji a mianowicie skierowanie sprawy do sądu administracyjnego i spowoduje niepotrzebne koszty finansowe. Możemy temu zaradzić.

Klub Radnych PiS wyraża opinie pozytywną i wnioskuje za przyjęciem wezwania do usunięcia przepisów prawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj