Nowoczesna: Nowa ustawa o TK jest niezgodna z ustawą zasadniczą

petru.png

Nowoczesna złożyła we wtorek wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą nowej ustawy o TK.

Jak wynika z wniosku do TK przekazanego we wtorek PAP, według Nowoczesnej cała ustawa jest niezgodna z konstytucją, zarówno ze względu na „wady konstytucyjne”, jakie – zdaniem posłów tej partii – mają jej przepisy, jak i ze względu na wadliwość procesu legislacyjnego, w wyniku którego ustawa powstała.

Zdaniem Nowoczesnej z konstytucją niezgodnych jest kilkanaście przepisów ustawy, m.in. ten, który stanowi, że TK rozpatruje sprawy według kolejności ich wpływu.

Podporządkowanie działalności TK zasadzie rozpoznawania skarg i wniosków według kolejności ich wpływu narusza zasadę efektywności działania instytucji publicznych. Artykuł, uniemożliwiając Trybunałowi Konstytucyjnemu rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, narusza zasady państwa prawnego

—czytamy w uzasadnieniu wniosku do TK.

Ponadto – według Nowoczesnej – niezgodny z ustawą zasadniczą jest też m.in. przepis, zgodnie z którym „sędzia po złożeniu ślubowania stawia się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego”.

Zdaniem posłów Nowoczesnej z przepisu tego może wynikać, że to złożenie ślubowania wobec prezydenta, a nie wybór przez Sejm „decyduje o rozpoczęciu realizacji obowiązków sędziego TK”.

Niekonstytucyjny – według Nowoczesnej – jest też zapis nowej ustawy, mówiący, że „Trybunał Konstytucyjny orzeka w pełnym składzie w sprawach, w których trzech sędziów Trybunału, w terminie 14 dni od otrzymania przez nich odpisów skarg konstytucyjnych, a także odpisów wniosków i pytań prawnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, złoży stosowny wniosek w tej sprawie”.

Politycy Nowoczesnej są zdania, że przepis ten „stwarza podstawy prawne do tego, aby trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym także sędziowie, którzy nie zostali wyznaczeni do składu orzekającego w danej sprawie, mogło ingerować w tryb jej rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, wnosząc o jej rozpoznanie w innym składzie”. Zdaniem wnioskodawców przepis narusza też zasadę niezawisłości sędziów TK.

Ustawę zasadniczą narusza też, według posłów Nowoczesnej, przepis stanowiący, że „w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy ogłasza się rozstrzygnięcia Trybunału wydane przed dniem 20 lipca 2016 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą”.

Przepis ten jest sprzeczny zarówno z zasadą państwa prawnego, zasadą legalizmu, jak i zasadą podziału władzy. Jego prawdziwy cel jest tu czytelny – ma on stworzyć podstawy dla sankcjonowania odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie oceny konstytucyjności nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym

—uważa Nowoczesna.

Niekonstytucyjny jest też – zdaniem Nowoczesnej – przepis, na mocy którego prezes TK ma włączyć do składów orzekających (i przydzielić im sprawy) sędziów, którzy wybrani zostali przez obecny Sejm i złożyli ślubowanie wobec prezydenta, a do wejścia w życie ustawy nie podjęli obowiązków.

Z wyroków TK z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz z dnia 9 grudnia 2015 r. jednoznacznie wynika, że trzech sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji zostało powołanych prawidłowo, zaś wybór trzech kolejnych – powołanych na te miejsca przez Sejm VIII kadencji jest niezgodny z Konstytucją RP. Nałożenie przez ustawodawcę na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego obowiązku włączenia ich do składów orzekających i przydzielenia im spraw oznacza zatem zobowiązanie do działania z naruszeniem prawa

—napisano w uzasadnieniu wniosku do TK.

Parlament zakończył prace nad nową ustawą o TK 22 lipca. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją w sobotę, a w poniedziałek została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

W zamierzeniu PiS – które przygotowało projekt wyjściowy – ustawa ma być odpowiedzią na kryzys, jaki od wielu miesięcy trwa wokół TK.

fot. youtube.com

źródło: http://wpolityce.pl/polityka/303063-niekonczaca-sie-opowiesc-nowoczesna-nowa-ustawa-o-tk-jest-niezgodna-z-ustawa-zasadnicza-narusza-zasady-panstwa-prawnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj