Wrocław: lubimy handel uliczny

magnesy.jpg

 

By handlować legalnie na terenach należących do miasta, trzeba mieć zgodę Władz Miasta i podpisaną umowę. Tę zaś podpisuje się po przeprowadzonym losowaniu dotyczącym konkretnego miejsca i branży.

Zasady funkcjonowania handlu okrężnego we Wrocławiu oraz udostępniania należących do miasta miejsc przeznaczonych na tego rodzaju działalność określa Zarządzenie Prezydenta Wrocławia NR 2634/15 z dnia 20 października 2015 r. Zasada jest prosta: legalne handlowanie na terenach należących do miasta wymaga uzyskania zgody i podpisania umowy z władzami miejskimi.

Gdzie można handlować

Handel obwoźny na terenach znajdujących się w zarządzie Gminy Wrocław może się odbywać w ściśle określonych miejscach:

1) na placach targowych;

2) poza placami targowymi:

  • w miejscach wyznaczonych do sprzedaży całorocznej, udostępnianych w drodze losowania, wyłącznie w formie sprzedaży z ruchomych stoisk handlowych stanowiących własność przedsiębiorców;
  • w miejscach przeznaczonych do sprzedaży sezonowej i okolicznościowej, udostępnianych w drodze losowania, wyłącznie formie ruchomych stoisk handlowych w kolorze czerwonym, będących własnością przedsiębiorców. Z procedury losowania wyłączone są miejsca przewidziane do sprzedaży napojów z wózków rowerowych.
  • na terenach przeznaczonych na organizację jarmarków i kiermaszy, wyłącznie z ruchomych stoisk handlowych zapewnionych przez organizatora imprezy, bądź z nim uzgodnionych.

We Wrocławiu wyznaczono około 100 miejsc, w których może odbywać się sprzedaż całoroczna i sezonowa. Obejmuje ona m.in. owoce i warzywa, artykuły promujące Wrocław, upominki na Walentynki, znicze w okresie jesiennym, okulary przeciwsłoneczne – latem  oraz choinki i karpie – zimą. Handlowanie poza tymi miejscami jest nielegalne.

Szczególne zasady dotyczą obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto (Uchwała NR LVI/1465/14 RM Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014r.), na terenie którego możliwości prowadzenia handlu i gastronomii poza lokalami w budynkach (np. ulicznego stoiska z lodami czy pamiątkami) są istotnie ograniczone (§ 4 Uchwały o Parku Kulturowym) za wyjątkiem ściśle określonych lokalizacji.

Miejsca do prowadzenia handlu okrężnego wraz z określoną branżą handlową udostępniane są na podstawie losowania, po zawarciu umowy cywilnoprawnej. Umowę przygotowuje Biuro Rozwoju Gospodarczego UM, a regulamin losowania stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia nr 2634/15. 

Całoroczna sprzedaż może być prowadzona ze stoiska w postaci czerwonego namiotu, wykonanego przez przedsiębiorcę, stanowiącego załącznik do Zarządzenia NR 2634/15. Koszt stoiska o pow. 6 m kw. to kwota rzędu 1200-1600 zł, za stoisko o pow. 10 m kw. zapłacimy 2000-3000 zł.

Wyjątek stanowi sezonowa sprzedaż napojów z wózków rowerowych na komunalnych terenach zielonych. Tu miejsca przydziela się bez losowania. Przedsiębiorcy zainteresowani formą handlu powinni wystąpić do Biura Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia z wnioskiem o wyznaczenie miejsca do mobilnej sprzedaży sezonowej napojów, takich jak: nektary i soki owocowe, kawa, herbata, kwas chlebowy, lemoniada.

 

Ile to kosztuje

Przedsiębiorca handlujący pod czerwonym namiotem płaci co miesiąc za korzystanie z wyznaczonego miejsca (tzw. opłata za miejsce). Wysokość opłaty miesięcznej w zależności od zajmowanej lokalizacji oraz wielkości stoiska wynosi 108-248 zł netto. Oprócz tego, trzeba wnieść dzienną opłatę targową, która wynosi od 10 do 50 zł. Kwestię opłat reguluje Uchwała nr XVIII/335/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.

W przypadku terenów prywatnych, np. parkingów przy centrach handlowych, to ich właściciele decydują, na jakich zasadach udostępnią je sprzedawcom.

Ważne: opłata targowa pobierana jest na terenie całego miasta, niezależnie od tego, kto jest właścicielem terenu, na którym odbywa się sprzedaż. Za handel bez uiszczenia opłaty targowej (nie mylić z opłatą za miejsce!) grozi mandat.

Informacji o zasadach prowadzenia sprzedaży obwoźnej oraz regulaminie losowania miejsc udziela: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Dział Handlu i Reklam

ul. G. Zapolskiej 4, pok. 116 (I piętro)
Andrzej Wereski, tel. 71 777 77 83, e-mail: andrzej.wereski@um.wroc.pl

Wnioski o udział w losowaniu miejsca do handlu, a także przydzielenia miejsca do sezonowej sprzedaży napojów z wózków rowerowych należy złożyć w sekretariacie Biura przy ul. G. Zapolskiej 4, pok. 112 (I piętro)

foto: Małgorzata Paw

źródło: wroclaw.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj