Świdnica: Można już składać wnioski na stypendia i zasiłki szkolne

świdnica 2.jpg

Od 1 do 15 września przyjmowane będą wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendia szkolne.

Podstawą przyznania prawa do tego świadczenia jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, czyli w sierpniu br. nie może być większa niż 514,00 zł netto.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje już inne stypendium o charakterze socjalnym przyznane ze środków publicznych.

Istnieje również możliwość ubiegania się o pomoc w formie zasiłku szkolnego – losowego. Może on być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, takiego jak np. pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole lub inne zdarzenie, którego uznanie należeć będzie do organu przyznającego świadczenie w formie decyzji administracyjnej.

Wnioski należy składać w terminie dwóch miesięcy od powstania zdarzenia. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium i zasiłku szkolnego można pobierać w szkołach. Wypełnione wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 7 w pokoju nr 16 (na parterze).

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Świdnicy (link)

 

foto: you tube

źródło: swidnica.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj