Minister Szyszko o polityce energetyczno-klimatycznej: “musimy zmniejszać tempo koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze “

klimat 2.jpg

Polityka energetyczno-klimatyczna Polski w świetle ustaleń z COP21 była głównym tematem panelu dyskusyjnego z udziałem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, podczas 26. Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W panelu wzięli udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, Andrzej Kassenberg z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju i prof. Semjon P. Kundas z Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.

Minister Jan Szyszko zwrócił uwagę, że obliczu ratyfikowania przez USA i Chiny Porozumienia Paryskiego, które są największymi emitentami na świecie, należy spodziewać się przyjęcia przez kolejne państwa ustaleń konferencji paryskiej. Zadeklarował jednocześnie, że Polska rozpoczyna proces ratyfikacji. W trakcie debaty prof. Szyszko podkreślał, że polityka klimatyczna UE po 2020 roku powinna odzwierciedlać ustalenia przyjęte w Paryżu w grudniu 2015 roku.

Porozumienie Paryskie mówi wprost, że powinniśmy jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie zmniejszać tempo koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze

— mówił minister Szyszko.

Głównymi problemami świata są dzisiaj brak dobrej wody, dobrego powietrza, pustynnienie, zanik bioróżnorodności, migracje. Porozumienie Paryskie wychodzi naprzeciw tym problemom i zauważa, że oprócz redukcji CO2 należy podkreślić rolę pochłaniania CO2 przez lasy przez gleby dla regeneracji tych układów przyrodniczych

— podkreślał minister Szyszko.

Minister Środowiska podkreślił, że specyfiką Polski jest to, że posiada ogromne zasoby węgla kamiennego, węgla brunatnego, jak również gazu – i uwolnionego, i nieuwolnionego. Dodał również, że:

Polska jako jedno z niewielu państw spełniła założenia protokołu z Kioto i dokonała redukcji emisji z wyraźną nadwyżką.

Minister Szyszko zwrócił również uwagę, że Państwa – strony porozumienia – będą mogły realizować działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych przy poszanowaniu swojej specyfiki społeczno-gospodarczej.

Porozumienie Paryskie to szansa na kreowanie polityki klimatycznej na bazie dobrowolności, z wykorzystaniem specyfiki poszczególnych państw, a nie poprzez dyktat

— podkreślił prof. Szyszko.

Chcemy prowadzić autentyczną politykę zrównoważonego rozwoju zgodnie z porozumieniem paryskim

– zaznaczył minister.

O znaczeniu Porozumienia Paryskiego mówił także prof. Semjon P. Kundas.- To bardzo ważne dla wszystkich państw, aby przede wszystkim odnosić się skutecznie do protokołu z Kioto, ale również do ostatniego Porozumienia Paryskiego – podkreślał prof. Kundas. Dodał, że również Białoruś ratyfikowała porozumienie i w przyszłym miesiącu rozpocznie fazę wdrażania planu.

Do kwestii dotyczących Porozumienia Paryskiego odniósł się również Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Wydaje się, że uelastyczniły się i związki zawodowe, i pracodawcy. Istotne jest, że polski rząd, pracodawcy i związki zawodowe mówią w tych kwestiach jednym głosem. Dbając o emisję nie można pozbawić państwa bezpieczeństwa energetycznego

— powiedział Kazimierz Grajcarek.

W trakcie panelu minister Szyszko wspomniał również o polskim projekcie tzw. leśnych gospodarstw węglowych. Pomysł ten dotyczy właściwego prowadzenia inżynierii ekologicznej, tak by stymulować procesy związane z absorpcją dwutlenku węgla przez lasy.

Zapis video z panelu można zobaczyć na stronie dziennika Rzeczpospolita.

 

porozumieniu paryskim

Porozumienie Paryskie zostało przyjęte w 2015 roku podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21). Porozumienie to – po raz pierwszy w historii – zostało uzgodnione przez wszystkie państwa świata, które zobowiązały się do działań na rzecz redukcji emisji 

foto: you tube

źródło: http://wpolityce.pl/gospodarka/307616-minister-szyszko-o-polityce-energetyczno-klimatycznej-polska-jako-jedno-z-niewielu-panstw-spelnila-zalozenia-protokolu-z-kioto

ZOSTAW ODPOWIEDŹ