Budapeszt pod pręgierzem Rady Europy. „Nastąpił wzrost ksenofobii i nietolerancji w węgierskim społeczeństwie”

Orban.jpg

Węgry powinny wzmóc wysiłki zmierzające do powstrzymania dyskryminacji Romów – uznał komitet ds. ochrony mniejszości narodowych Rady Europy w raporcie opublikowanym w poniedziałek na stronie internetowej RE.

Romowie na Węgrzech padają ofiarą systematycznej dyskryminacji i nierówności we wszystkich sferach życia – uznał Komitet Doradczy Rady Europy ds. Ochrony Mniejszości Narodowych, wskazując m.in. na dostęp do mieszkań, zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej oraz na uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym kraju.

Wobec tego komitet zaapelował do władz węgierskich o „wzmożenie wysiłków na rzecz zwalczania przejawów nietolerancji, rasizmu, ksenofobii i mowy nienawiści obecnych w węgierskim społeczeństwie, w tym w mediach i w sferze politycznej”.

(…) W powszechnym odczuciu nastąpił wzrost ksenofobii i nietolerancji w węgierskim społeczeństwie, skierowanych przede wszystkim przeciwko Romom i społeczności żydowskiej. Ponadto nieustępliwe stanowisko przyjęte przez władze podczas obecnej fali migracyjnej podsyciło ksenofobiczne i pełne nietolerancji postawy wobec uchodźców, osób ubiegających się o azyl oraz imigrantów

— uznał komitet.

Świadectwa zgromadzone przez władze pokazują, że „segregacja dzieci romskich w wieku szkolnym stała się w ostatnich latach powszechniejsza” – podkreślono w raporcie, wskazując, że od dzieci romskich oczekuje się uczęszczania na osobne lekcje „wyrównawcze”.

W dokumencie zaznaczono też, że w ostatnich latach dochodziło do fizycznych ataków na Romów.

Raport zawiera też dane dotyczące zatrudnienia Romów na Węgrzech – stanowią oni 25-30 proc. zarejestrowanych bezrobotnych i zaledwie 2-2,5 proc. wszystkich zatrudnionych, chociaż stanowią około 7 proc. ludności kraju. Według badania Agencji Praw Podstawowych UE 68 proc. Romów spotkało się w ciągu ostatnich 5 lat z dyskryminacją podczas poszukiwania pracy.

Komitet Rady Europy wyraził zaniepokojenie faktem, że w 2011 r. na Węgrzech obniżono wiek obowiązku szkolnego z 18 do 16 lat. Wśród Romów występuje wysoki odsetek uczniów drugorocznych, przez co wielu z nich do 16. roku życia nie udaje się ukończyć ośmiu klas szkoły podstawowej, a to z kolei utrudnia ich sytuację na rynku pracy. Wszystko to sprawia, że tylko 1 proc. dociera do poziomu edukacji wyższej.

W raporcie zwrócono też uwagę, że średnia długość życia Romów jest o 10 lat krótsza od przeciętnej krajowej.

W sferze politycznej ruchy i partie ekstremistyczne nadal szerzą uprzedzenia i mowę nienawiści wobec Romów, a internet staje się głównym środkiem rozpowszechniania retoryki antyromskiej i antyżydowskiej. Podatność znacznej części społeczeństwa na otwarcie ksenofobiczną i dyskryminacyjną retorykę jest źródłem poważnego zaniepokojenia

— zaznaczył komitet.

W raporcie zaapelowano do władz kraju o natychmiastowe podjęcie działań m.in. w sferze promowania tolerancji wśród ludności, wzmożenia walki z przejawami nietolerancji i rasizmu, w tym w mediach i polityce, oraz poprawienia – w porozumieniu z przedstawicielami społeczności romskiej – warunków życia, dostępu do służby zdrowia i zatrudnienia Romów.

źródło: wpolityce.pl

fot: youtube

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj