HGW przymyka oczy na nadużycia swoich urzędników. Fundacja LifeSkills złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury

hanna gronkiewicz w.jpg


Fundacja LifeSkills złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 & 1 k.k., polegającego na przekroczeniu uprawnień przez czwórkę urzędników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Mieli oni działać w porozumieniu na szkodę Fundacji.

Sprawa dotyczy wiceprezydenta Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego, odpowiedzialnego w Ratuszu za edukację, ochronę zdrowia, sprawy społeczne i ochronę konserwatorską zabytków, Łukasza Kasprzaka- naczelnika Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Joanny Gospodarczyk- dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy oraz Elżbiety Podkońskiej- naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota.

Według władz Fundacji LifeSkills osoby te poprzez wielokrotne naciski na dyrektora Zespołu Szkół nr 125 w Warszawie Ryszarda Raczyńskiego oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie Romana Marciniaka, mieli doprowadzić do unieważnienia ważnie zawartych umów najmu pomieszczeń na cele prowadzenia przez Fundację niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills Nr 1. Także poprzez działanie na szkodę rodziców i ich dzieci objętych programem nauczania Fundacji, faworyzowanie zagranicznego podmiotu British College Warsaw i aktywne blokowanie zagospodarowania na cele edukacyjne powierzchni odremontowanych i nieużywanychod 4 lat, znajdujących się na poddaszu budynku Zespołu Szkół nr 125 przy ul. Hożej 88.

Składając to zawiadomienie, wnosimy o wszczęcie postępowania przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych celem pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej w wypadku potwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa

—czytamy w zawiadomieniu złożonym przez Fundację LifeSkills do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Trzeba wspomnieć, że dla Fundacji LifeSkills ulokowanie niepublicznego liceum przy Hożej 88 było przedłużeniem 23- letniej historii Kursów Sikory – Matury Wysokich Lotów (jednego z założycieli Fundacji) prowadzonych od początku istnienia w budynku Liceum Hoffmanowej. Wspólnie z rodzicami uczniów Fundacja postanowiła rozwinąć działalność edukacyjną i otworzyć nowatorskie liceum z programem indywidualnego podejścia do edukacji ucznia

—napisali w uzasadnieniu przedstawiciele Fundacji.

Według Roberta Kroola, prezesa Fundacji LifeSkills i dr. Jarosława Sikory, wiceprezesa Fundacji, wskazani urzędnicy „wykorzystali swe imperium oraz monopol” do przeciwdziałania powstania Liceum pod adresem Hoża 88 i „zaburzyli ważne stosunki gospodarcze i prawne Fundacji”.

Dopuścili się przy tym nie tylko czynów nieetycznych z punktu widzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ale także czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na namawianiu do rozwiązania umowy oraz utrudnieniu dostępu do rynku, czyli właśnie występku nadużycia władzy urzędniczej

—mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Robert Krool.

Prezes Fundacji informuje, że znamiennym jest, iż od października 2015 roku do dnia dzisiejszego powierzchnie na IV poddaszu budynku Zespołu Szkół nr 125, wbrew złożonym deklaracjom, nie zostały zagospodarowane. Co więcej urzędnicy Ratusza w tym samym czasie, kiedy im wypowiadano umowę najmu pomieszczaeń przy Hożej 88, milcząco wspierali zagraniczny podmiot działający pod nazwą British College Warsaw, który także posiadał zawartą umowę najmu pomieszczeń przy ul. Hożej 88. Zdaniem Kroola podmiot ten w praktyce nie prowadzi działalności edukacyjnej pod tym adresem, lecz działalność polegającą na legalizacji pobytu obywateli państw arabskich, co bada już ABW.

Fundacja informowała o tym fakcie wspomnianych urzędników, którzy jednak wykazali się lekceważeniem tematu i nie podjęli nadzoru oraz biernie tolerowali ryzyko działalności mogącej zagrażać bezpieczeństwu państwa

—mówi Krool.

Zdaniem władz Fundacji wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, przekraczając swoje uprawnienia urzędnicze blokował również kolejną lokalizację Liceum w budynku byłego liceum Hoffmanowej.

Jednocześnie doszło do pośpiechu związanego z przenosinami szkół publicznych do gmachu przy ul. Hożej 88 pod rzekomą próbą sprzedaży gruntów na cele komercyjne bez uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Zachodzi tu wyraźna niekonsekwencja i instrumentalne traktowanie budynków przy ul. Hożej 88 przez wiceprezydenta Włodzimierza Paszyńskiego

—czytamy w zawiadomieniu do prokuratury.

Powyższe wyraźnie wskazuje na blokowanie nowych inicjatyw edukacyjnych i skoordynowane działania wskazanej grupy urzędników pod kierownictwem pana Włodzimierza Paszyńskiego, przy jednocześnie biernej postawie prezydenta m. st. Warszawy pani Hanny Gronkiewicz – Waltz. Zadziwiająca jest przy tym konsekwencja, że jedynymi placówkami, które miałyby prawo prowadzić działalność w centrum Warszawy są placówki należące do tzw. grupy Bednarska

—dodają w piśmie władze Fundacji.

Dr Jarosław Sikora w rozmowie z nami powiedział, że bezpośrednim powodem, dla którego zdecydowali się złożyć zawiadomienie do prokuratury były działania naczelnik Podkońskiej z wydziału Oświaty Ochoty, która jego zdaniem zaczęła podważać umowę, jaką zawarli z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Korczaka.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ