Pomnik poległych „odkryty” w Starej Rudnej

W Starej Rudnej (gm. Rudna, pow. Lubin) zakończyły się prace nad podniesieniem pomnika bohaterów I wojny światowej. O postępach informuje profil „Stara Rudna – Alt Raudten” na Facebooku, gdzie zamieszczono również stosowną dokumentację fotograficzną.

Pomnik upamiętnia mieszkańców wsi przynależących do parafii w Starej Rudnej, którzy walczyli i polegli na frontach „Wielkiej Wojny”. Monument został wzniesiony w okresie międzywojennym (dokładna data budowy nie jest znana). Pomnik, wykonany z piaskowca i składający się z dwóch części, ustawiono w środkowej części wsi, nieopodal kościoła (obecnie w ruinie). Widoczny jest z ulicy.

Po II wojnie światowej pomnik został zniszczony, podobno z polecenia władz PRL. Obalony monument rozpadł się na kilka części. Jak upadł, tak leżał przez ponad pół wieku, zarastając bluszczem i bzem. Jego wygląd znany był jak dotąd wyłącznie ze starych fotografii.

W dniu 16 listopada 2016 r. pomnik został podniesiony i obrócony. W pracach wykorzystany został dźwig. Monument mierzy 295 cm wysokości i 233 cm szerokości, jego grubość to 35 cm. W centralnej części umieszczono płaskorzeźbę wyobrażającą żołnierza w hełmie i płaszczu, z karabinem przy nodze. Po obu stronach znajdują się nazwiska 53 żołnierzy: 16 ze Starej Rudnej, 11 z Brodowa, 6 z Juszowic, 8 z Radomiłowa, 7 z Toszowic i 5 z Wądroża. Część nazwisk jest zatarta. Czy podjęte zostaną jakieś prace konserwacyjne, a pomnik zostanie ponownie ustawiony – nie wiadomo.

Źródło: Facebook

Foto: domena publiczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ