Trybunał wskazał kandydatów na sędziów TK, choć zgromadzenie nie miało kworum. Rzepliński idzie na wojnę?

Rzepliński456.jpg

Sędziowie TK: Marek Zubik, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja zostali kandydatami ZO TK na nowego prezesa Trybunału – głosi protokół Zgromadzenia Ogólnego. Co ciekawe, jeszcze kilka godzin temu, Polska Agencja Prasowa podała informację, że Zgromadzenie Ogólne TK nie wybrało kandydatów na prezesa Trybunału z powodu braku kworum. Warunkiem ważności uchwał ZO jest obecność na nim minimum 10 sędziów.

Obecnie w TK orzeka (licząc z Rzeplińskim) dziewięcioro sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji i troje wybranych przez obecny Sejm (Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski). Jak poinformował zespół prasy i informacji TK, sędziowie Pszczółkowski i Przyłębska są na zwolnieniu lekarskim do 2 grudnia; sędzia Jędrzejewski również miał być nieobecny na środowym zgromadzeniu.

Jak wynika z protokołu, prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do sędziów TK obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym z pytaniem, czy – wobec nieobecności wymienionych wyżej sędziów TK – zasadne jest kontynuowanie obrad Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Jak wynika z protokołu, prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do sędziów TK obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym z pytaniem, czy – wobec nieobecności wymienionych wyżej sędziów TK – zasadne jest kontynuowanie obrad Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie TK obecni na Zgromadzeniu Ogólnym zgodnie uznali, że uwzględniając konstytucyjny i ustawowy obowiązek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w ustawowym terminie, określonym w art. 16 ust. 3 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157) oraz biorąc pod uwagę fakt, że nieobecność trojga sędziów TK uniemożliwiałaby zrealizowanie w ustawowym terminie konstytucyjnego obowiązku, kontynuowanie obrad w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego było – ich zdaniem – konieczne i uzasadnione

— czytamy w stanowisku.

Uchwała o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej przez sędziów TK, zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym, sędziów TK: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zapadła jednogłośnie.

źródło: wpolityce.pl

fot: youtube

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ