Od nowego roku zmiany w segregacji i odbieraniu odpadów od mieszkańców

kontenery1.jpg

Od 1 stycznia 2017 roku we Wrocławiu będą obowiązywały nowe zasady ułatwiające segregowanie i odbieranie niektórych rodzajów odpadów od mieszkańców. Będzie bliżej, częściej i wygodniej! Najważniejsze zmiany – zwiększenie częstotliwości odbioru i liczby pojemników – dotyczą odbioru opakowań szklanych, odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych.

Szkło

Od początku roku dużo łatwiejsze będzie segregowanie i wyrzucanie szkła. Szkło nie będzie już zbierane w pojemnikach ustawionych w miejscach ogólnodostępnych, nie będzie też trzeba dzielić go na bezbarwne i kolorowe. Wszystkie opakowania szklane, takie jak słoiki, butelki, pojemniki po żywności i kosmetykach, będą trafiały do jednego, zielonego pojemnika, dostarczonego i ustawionego na terenie nieruchomości razem z innymi pojemnikami i workami.

Aktualnie firmy odbierające odpady już rozwożą mieszkańcom domków jednorodzinnych nowe pojemniki na szkło, które od nowego roku będą służyły do zbierania opakowań szklanych. Nowe pojemniki mają informację o tym, że służą do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego, oraz że będą obsługiwane od 1 stycznia 2017 roku.

Odpady zielone

Odpady zielone do końca roku 2016 odbierane są od początku marca do końca grudnia raz na 2 tygodnie.

Od 2017 roku odpady zielone, do których zaliczamy trawę, drobne i pocięte gałęzie, suche liście czy zwiędłe kwiaty, będą odbierane nieprzerwanie przez cały rok z częstotliwością 1 x w tygodniu. Ten rodzaj śmieci nadal będzie gromadzony i odbierany w brązowych workach dostarczanych przez odbiorców śmieci.

W okresie poświątecznym firmy odbierające odpady będą także odbierały od mieszkańców choinki pozostawione w miejscach gromadzenia odpadów, przy wiatach śmietnikowych i kontenerach.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe to duże sprzęty domowe, których należy się pozbywać do specjalnie podstawianych kontenerów.
Do końca 2016 roku odpady wielkogabarytowe odbierane są co najmniej raz na pół roku z osiedli domów jednorodzinnych oraz raz na 3 miesiące z osiedli domów wielorodzinnych.

Od nowego roku odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz na 2 miesiące z osiedli domków jednorodzinnych i raz na miesiąc z osiedli domów wielorodzinnych. Do kontenerów na odpady wielkogabarytowe należy wyrzucać duże meble i sprzęty nieelektryczne, szafy, krzesła, stoły, dywany, suszarki itp. Miejsce i termin ustawienia kontenerów wskazuje zarządca, spółdzielnia lub rada osiedla.

W wyniku zmian wrocławianie otrzymają wygodniejszy system segregowania i odbierania odpadów a opłata pozostanie bez zmian. Oprócz ułatwień w odbiorze odpadów szklanych, zielonych i wielkogabarytowych zwiększy się również częstotliwość odbioru opakowań w żółtych workach i pojemnikach, a harmonogramy będą przygotowywane z góry na cały rok kalendarzowy. Będzie bliżej, częściej i wygodniej!

źródło: ekosystem.wroc.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ