Polityka Bardzo dobre notowania prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo złe oceny Trybunału Konstytucyjnego

14580343_1412167565467549_491939564_n.jpg

Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 53 proc. badanych, a negatywnie 38 proc. – wynika z grudniowego sondażu CBOS. Krytyczną opinię o Sejmie ma 58 proc., a pozytywną – 27 proc. Pozytywnie o działalności Trybunału Konstytucyjnego wypowiada się 28 proc., negatywnie – 42 proc.

W stosunku do poprzedniego sondażu, z listopada, pozytywne oceny prezydenta pozostały na tym samym poziomie (53 proc.), o 2 punkty proc. wzrosła grupa ankietowanych negatywnie oceniająca jego działalność. Opinii o działalności prezydenta nie przedstawiło 9 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej niż w poprzednim sondażu).

CBOS sprawdził też, jak Polacy oceniają pracę parlamentu. Z sondażu wynika, że w grudniu funkcjonowanie Sejmu pozytywnie oceniło 27 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. mniej niż w listopadzie. Negatywną ocenę działalności Sejmu wystawiło 58 proc. badanych (bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem). Zdania w tej kwestii nie wyraziło 15 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.).

26 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło prace Senatu (spadek o 1 punkt proc.). Źle Senat działa zdaniem 50 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.). Zdania w tym temacie nie wyraziło – tak jak w listopadzie – 24 proc. badanych.

Respondenci CBOS odpowiadali także na pytanie o ocenę działalności Trybunału Konstytucyjnego. Pozytywnie o działalności TK wypowiedziało się 28 proc. badanych – o 1 punkt proc. mniej niż w listopadzie. Negatywną ocenę wystawiło TK 42 proc. – o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu. Zdania w tej kwestii nie wyraziło 30 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.).

CBOS stwierdza, że grudzień nie przyniósł większych zmian w notowaniach instytucji objętych badaniem. W dalszym ciągu na ogół z krytyką spotyka się praca posłów i senatorów. Więcej negatywnych niż pozytywnych ocen uzyskuje również funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, którego wizerunek zauważalnie ucierpiał na uwikłaniu tej instytucji w bieżące konflikty polityczne.

Opinie o prezydenturze Andrzeja Dudy – pisze CBOS – pozostają stabilne; ponad połowa Polaków jest z niej zadowolona, a niespełna dwie piąte ma o niej złe zdanie; drugi miesiąc z rzędu grupa niezadowolonych nieznacznie się zwiększa.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-11 grudnia 2016 r. na liczącej 1136 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło: wpolityce.pl

fot: youtube

ZOSTAW ODPOWIEDŹ