„Stok nie jest dla bałwanów” – konkurs plastyczny

stok11.jpg

Zapraszamy najmłodszych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Stok nie jest dla bałwanów” zorganizowanym przez Komendę Główną Policji.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź później. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego2017 r. pracy plastycznej w formacie od A-5 do A-3, wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego na adres: Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.

Celm konkursu jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dokumenty do pobrania:

Karta Zgłoszenia

Regulamin konkursu “Stok nie jest dla bałwanów

ww

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:walbrzyska.gopr.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ